Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa / znalezione w sieci /

Znalezione obrazy dla zapytania serce jezusa obraz
Pan zechciał uniżyć samego siebie, by nas obdarzyć swoją miłością. Pełni wdzięczności, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Uroczystość ta zbliża nas do pięknego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, do Jego szokującego oddania się na łaskę ludzi, by wstrząsnąć sercami bezdusznymi i umocnić serca wrażliwe. Pan ukazuje nam jarzmo słodkie, które jest darem miłości. Objawia się ludziom prostym i szczerym, w których nie ma podstępu. W ten dzień w całym Kościele modlimy się o uświęcenie kapłanów. Tej modlitwy bardzo potrzebują, aby wiernie przekazywali miłość ukazaną w otwartym Sercu Jezusa.

Bóg wybrał człowieka, nieustannie go miłuje i pragnie, aby człowiek odpowiedział na Boski dar. Dlatego zawarł z nim Przymierze, które zostało uświęcone i umocnione przez Chrystusa. To dlatego dzisiaj wpatrujemy się w „Serce Zbawiciela, pełne Boskiej chwały”. Z tego Serca wypłynęły krew i woda. Według Ojców Kościoła jest to początek sakramentów Kościoła. Tak wiele zależy od ludzkiego serca – w małżeństwie, w kapłaństwie, w stanie wolnym, w zakochaniu, w cierpieniu, w zwątpieniu, w trudach, kłopotach, w złości i w radości, w szczęściu i nieszczęściu. Ludzie o sercu otwartym, szczerym, ufnym, potrafią pokonać wiele uprzedzeń, nieprzyjaznych słów, skłonności do złego, a nawet przebaczyć wyrządzone zło. Miarą serca można zmierzyć wiele niewyjaśnionych sytuacji. Ponieważ ludzkie serce nie jest takie silne, dlatego Bóg daje nam serce swego Syna Jezusa Chrystusa. Oto Bóg – Człowiek daje nam przykład, w jaki sposób można żyć w pokoju z Bogiem i ludźmi. Uczymy się, przeto od Chrystusa i wpatrzeni w Jego serce, zdążamy ku Niebu.  Gubią się ludzkie serca w natłoku spraw, sytuacji, kłopotów…Coraz częściej się zdarza, że szukający duchowego wsparcia poszukują ludzi, którzy im pomogą. A ponieważ na świecie jest wielu uważających się za nauczycieli i świadków, trudno jest dokonać właściwego wyboru. Niektórzy poszukujący trafiają na niewłaściwe osoby, które omamiają swymi błędnymi naukami.
Jakże trudno zaglądnąć do czyjegoś wnętrza! Każdy chroni swoje serce przed niepowołanymi osobami. A tymczasem Chrystus otwiera swoje Serce dla każdego z nas. Jego dobroć jest nieograniczona. To w Sercu Jezusa mieszczą się wszystkie skarby mądrości i umiejętności. W Nim mieszka cała pełnia Bóstwa. Z Jego hojności wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce. A wszystko to dokonało się na krzyżu, na którym Chrystus odkupił ludzkość. Od czasu do czasu warto medytować słowa litanii do Serca Pana Jezusa.