myśl z internetu

Podobny obraz

 

Przyjdź Duchu Święty, pragniemy światła i Twoich Darów, rozumu, męstwa, roztropności…Byśmy w tych wyborach, które nadchodzą i każdych następnych widzieli zobowiązanie do wyrażenia nie tylko swoich zachceń, ale też i Bożych oczekiwań. Byśmy umieli rozeznać wśród kandydatów do władzy tych, którzy rokują, że przestrzegają prawo Boże i są ludźmi prawymi, że nie zdradzą, nie pójdą na współpracę z wrogami Boga i Polski. Jeśli świadomie wybieramy ludzi lekceważących te wartości, to zadajmy sobie pytanie, czy my jeszcze jesteśmy wierzący ?