Postulat Lewicy o likwidacji Funduszu Kościelnego idzie dalej niż stalinowskie plany represji z lat 50-tych