wracają….

Taki oto obrazek podaje konfident wojskowej bezpieki TW Saim. Delatorzy mają to we krwi.