WAŻNA WIADOMOŚĆ DLA MIESZKAŃCÓW ALEKSANDROWA!!!!!

Na prośbę Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Jacka Wiśnickiego, w związku z rozmową telefoniczną, przesyłam informację o organizowanych przez Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy spotkaniach z mieszkańcami.

Spotkania dotyczą nowych zasad udzielania dofinansowania na wymianę pieca. Miasto st. Warszawa przeznaczyło na ten cel znacznie większe środki, z których warto skorzystać właśnie teraz. Według nowych reguł osoby, które złożą wnioski o dofinansowanie w 2019r. i w 2020r. mają szansę na otrzymanie 100% kosztów kwalifikowanych. W kolejnych latach dotacje będą mniejsze.

Ponieważ bardzo zależy nam żeby mieszkańcy Dzielnicy Wawer mogli skorzystać z zaproponowanej oferty i wymienili swoje piece na bardziej ekologiczne organizujemy spotkania informacyjne na których przedstawione zostaną zasady ubiegania się o te środki.

Spotkania poprowadzą pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego,  Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy oraz Oddziału Ochrony Środowiska Straży Miejskiej m. st. Warszawy.

Najbliższe spotkanie odbędzie się

6 listopada 2019r. (środa) w Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej 45/47 godz. 18:00

kolejne

14 listopada 2019r. (czwartek) – Zespół Szkół nr 9,  ul. Kadetów 15, godz. 18:00;

21 listopada 2019r. (czwartek) – Szkoła Podstawowa nr 204, ul. Bajkowa 17/21, godz. 18:00;

27 listopada 2019r. (środa) – Szkoła Podstawowa nr 109 , ul. Przygodna 2, godz. 18:00;

3 grudnia 2019r. (wtorek)– Szkoła Podstawowa nr 76 , ul. Poezji 5, godz. 18:00.

Poniżej przesyłam linka do stromy urzędu miasta informującej o dofinansowaniach.

https://zielona.um.warszawa.pl/dotacje-dla-mieszka-c-w-na-inwestycje-ekologiczne

Z góry serdecznie dziękuję za pomoc w dotarciu z informacją do mieszkańców osiedli w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Z wyrazami szacunku