Zapraszam do modlitwy w intencji naszej Parafii

Panie Jezu Chryste, Pasterzu naszych dusz,

Prosimy Cię za wszystkich,

Których wybrałeś sobie do tej parafii.

Zachowaj ich w świętej łasce i miłości Twojej.

Niech z Ciebie czerpią wciąż nowe życie.

Niech moc Twoja tworzy z nich żywe członki

Twego Mistycznego Ciała.

Daj nam dzisiaj Chleb Żywota.

Niech ta parafia wzrasta i uświęca się

Na obraz i podobieństwo Twoje.

Prosimy Cię, Panie, za wszystkich,

Którzy tworzą naszą parafię i którzy jej służą.

Prosimy za pasterza naszych dusz.

Niechaj dojrzewa w znojnym trudzie, by był wzorem

Wiary i życia z wiary.

Błogosław wszystkim jego dziełom miłości,

Wszystkim jego czynom.

 

Otocz swoją opieką ojców rodzin, aby byli wzorem wiary.

Otocz swą opieką matki, aby uczyły pięknej miłości.

Otocz opieką naszą młodzież, daj jej odwagę,

Miłość prawdy, czystość i wierność chrześcijańskiemu Powołaniu.

Spraw Panie, aby dzieci były zawsze dobre i posłuszne,

Aby zawsze odnosiły się do nich słowa Twoje;

Takich jest Królestwo Niebieskie”.

Prosimy Cię szczególnie za tych, którzy się smucą i cierpią,

Za wszystkich chorych, niepełnosprawnych, za wdowy i sieroty.

Ty, o Panie, wspomóż samotnych, prowadź bezdomnych,

Bądź nadzieją umierających,

A z tymi, którzy już odeszli do Ciebie

Racz nas zachować w jedności przez wiarę, nadzieję i miłość.

Panie zostań z nami i całym Kościołem Twoim.

Zostań z nami wszystkimi.

Zostań wśród nas, należących do tej wspólnoty parafialnej

I buduj w sercach naszych Twoje Królestwo.

Maryjo, Matko Kościoła, wstawiaj się za nami do Twojego syna.

Bądź nam Matką na drogach naszego życia.

Matko pięknej miłości,

Wyjednaj nam ducha miłości,

Która nigdy nie ustaje.

Amen.