27 września 2022

+ Krystyna Ziemińska /27/
o zdrowie dla Marka i o Boże błogosławieństwo;
+ Marcin Rudnicki w 5 rocz. śmierci /+ litania do św. Józefa/

Return to calendar