Kalendarz

Widok: Lista

19 września 2022

+ Henryk Kozłowski /int. od Parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca/ 4/4
+ Tadeusz Jesiotr w 4 rocz. śmierci;
+ Krystyna Ziemińska /19/