+ Adam w 20 rocz. śm., Stanisława, Piotr, Zbigniew Trzeciak;

+ Adam w 20 rocz. śm., Stanisława, Piotr, Zbigniew Trzeciak;


12 lutego 2023

Zobacz cały kalendarz