+ Helena i Henryk Gajda, C.R. Gajda, Paweł Frączkowski, Janina Frączkowska;

+ Helena i Henryk Gajda, C.R. Gajda, Paweł Frączkowski, Janina Frączkowska;


26 lutego 2023

Zobacz cały kalendarz