+ Helena Strzelczyk, Zygmunt, Zofia, Ignacy, Stanisław Sędek;

+ Helena Strzelczyk, Zygmunt, Zofia, Ignacy, Stanisław Sędek;


21 maja 2022

Zobacz cały kalendarz