+ Jan, Dariusz, Iwona Gładysz, C.R. Gładysz, Ciecierskich, Kowalskich; Czesław Paszkowski, Henryk i Marianna Mikulscy;

+ Jan, Dariusz, Iwona Gładysz, C.R. Gładysz, Ciecierskich, Kowalskich; Czesław Paszkowski, Henryk i Marianna Mikulscy;


1 listopada 2022

Zobacz cały kalendarz