+ Jan, Helena Zawistowscy, Bożena i Bogdan Gruszczyńscy, Jan i Kazimiera Buczek, Dorota Kłodowska;

+ Jan, Helena Zawistowscy, Bożena i Bogdan Gruszczyńscy, Jan i Kazimiera Buczek, Dorota Kłodowska;


20 maja 2022

Zobacz cały kalendarz