+ Jan i Helena Zawistowscy, Bożena Gruszczyńska, Jan i Kazimiera Buczek, Dorota Kłodowska;

+ Jan i Helena Zawistowscy, Bożena Gruszczyńska, Jan i Kazimiera Buczek, Dorota Kłodowska;


22 maja 2021

Zobacz cały kalendarz