+ Jan i Stefania Skwit oraz za ich dzieci: Józefę, Wiktorię, Tadeusza i Wojciecha;

+ Jan i Stefania Skwit oraz za ich dzieci: Józefę, Wiktorię, Tadeusza i Wojciecha;


25 czerwca 2023

Zobacz cały kalendarz