+ Jana Fronczuka w 14 rocz. śm., Katarzyny, Karola, C.R. Fronczuków i Krawczyków, i za dusze w czyśćcu cierpiące;

+ Jana Fronczuka w 14 rocz. śm., Katarzyny, Karola, C.R. Fronczuków i Krawczyków, i za dusze w czyśćcu cierpiące;


1 stycznia 2023

Zobacz cały kalendarz