+ Marcin Rudnicki i za jego dziadków: Stefania i Antoni Ruta, Stanisława i Bronisław Rudniccy;

+ Marcin Rudnicki i za jego dziadków: Stefania i Antoni Ruta, Stanisława i Bronisław Rudniccy;


25 grudnia 2022

Zobacz cały kalendarz