+ Maria - Janina Ruta w 10 rocz. śm., Leszek Ruta i za zmarłych z całej rodziny;

+ Maria - Janina Ruta w 10 rocz. śm., Leszek Ruta i za zmarłych z całej rodziny;


12 maja 2022

Zobacz cały kalendarz