+ Stefania, Augustyn Wójcik, Ignacy Skorupa, Janusz Żak, Eugeniusz Łysiak;

+ Stefania, Augustyn Wójcik, Ignacy Skorupa, Janusz Żak, Eugeniusz Łysiak;


10 lipca 2022

Zobacz cały kalendarz