+ Stefania i Augustyn Wójcik, Ignacy Skorupa, Janusz Żak, Eugeniusz Łysiak;

+ Stefania i Augustyn Wójcik, Ignacy Skorupa, Janusz Żak, Eugeniusz Łysiak;


2 lipca 2023

Zobacz cały kalendarz