+ Wanda, Wiktor, Andrzej Osiak, Marianna, Marian, Waldemar, Henryka Ponceleusz i za dziadków z obydwu stron i za pradziadków;

+ Wanda, Wiktor, Andrzej Osiak, Marianna, Marian, Waldemar, Henryka Ponceleusz i za dziadków z obydwu stron i za pradziadków;


11 września 2022

Zobacz cały kalendarz