za dusze w czyśćcu cierpiące szczególnie zapomniane;

za dusze w czyśćcu cierpiące szczególnie zapomniane;


17 listopada 2022

Zobacz cały kalendarz