za dusze w czyśćcu cierpiące szczególnie zapomniane;

za dusze w czyśćcu cierpiące szczególnie zapomniane;


24 maja 2022

Zobacz cały kalendarz