II NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 19.04.2020

Dziś przypada 77. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Każdego roku czcimy Bohaterów tego zbrojnego zrywu narodu żydowskiego, który był rozpaczliwym krzykiem o prawo do życia, o wolność, o poszanowanie godności człowieka. Pamiętajmy o Ofiarach tego Powstania w naszych modlitwach.

Dziś Msze św. są sprawowane o godz.:

  • 9:00
  • 10.30
  • 15.00 /+ Koronka do Bożego Miłosierdzia/
  • 18.00

Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego, która otwiera Tydzień Miłosierdzia. Jezus Zmartwychwstały zaprasza nas do przebaczania sobie nawzajem, miłości i chrześcijańskiej solidarności, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Dziś także Międzynarodowe Święto Caritas. To dobra okazja, aby podziękować Bogu za tysiące pracowników i wolontariuszy katolickiej organizacji charytatywnej Caritas.

Z powodu epidemii koronawirusa osoby starsze zachęcane są do pozostania w domu. Dlatego młodzież z naszej parafii jest gotowa im pomóc, np. w zrobieniu zakupów. Potrzebujących takiej pomocy prosimy o kontakt: nr tel.: 517 978 634.

Jutro, 20.04. wchodzą w życie zmiany w ograniczeniach, w Polsce związane ze stanem epidemii. Wg nich liczba osób uczestniczących we Mszy św. będzie zależała od powierzchni świątyni. Dla naszego kościoła maksymalna liczba osób mogących uczestniczyć w Liturgii wynosi 12.

Bardzo proszę Wszystkich Wiernych o zachowywanie przepisów wynikających z wprowadzenia w Polsce staniu epidemii. Zawsze jest możliwość indywidualnego przyjęcia Komunii Św. w naszym kościele, po zakończeniu Mszy św. parafialnej.

Zapraszam również wszystkie osoby pragnące przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Zawsze jest możliwość spowiedzi. W tym celu należy zgłosić się do księdza, do zakrystii po zakończeniu dowolnej Mszy św.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym trudnym czasie epidemii nie jest obojętna sytuacja materialna naszego kościoła. Spadek liczby wiernych uczestniczących we Mszach św. spowodował oddolną, niezależną inicjatywę dobrowolnych wpłat na parafialne konto bankowe. Pozwoli to na realizację bieżących zobowiązań finansowych naszej Parafii. Bardzo serdecznie dziękuję za tę inicjatywę, wrażliwość i „wyobraźnię miłosierdzia”.

Władze naszej Diecezji informują, że decyzje w sprawie przełożenia i ustalenia nowego terminu I Komunii Św., po ustaniu epidemii, podejmą Księża Proboszczowie w porozumieniu z Katechetami i Rodzicami Dzieci. Zaznaczają, że uroczystości tej nie należy organizować do czasu powrotu dzieci do szkół.

W najbliższy czwartek, 23.04. obchodzić będziemy uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski a w sobotę, 25.04. święto św. Marka Ew. To dzień imienin naszego Ks. biskupa Marka Solarczyka. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.

Msza św. gregoriańska w intencji naszego, zmarłego Proboszcza Ks. kan. Wiesława Chrząszcza rozpocznie się w piątek, 24.04.2020 roku o godz. 17.30 a zakończy w sobotę, 23.05.2020, godz. 17.30. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy i duchowej łączności.

Zapowiedzi przedślubne: Następujące osoby mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński: Piotr Piwnicki, kawaler z par. p.w. Wniebowzięcia NMP w Siemiatyczach i Magdalena Leszko, panna z parafii tutejszej.