Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 04.04.2021

Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejszy dzień w roku liturgicznym. Niech Moc Zmartwychwstałego Chrystusa umocni naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, nadziei nad rozpaczą i życia nad śmiercią. Niech Jezus rozproszy każdy lęk i mrok naszych umysłów i serc. Niech nas przeprowadzi przez ten trudny czas, abyśmy pokonali każdą naszą słabość!

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i głębokiego przeżycia tych dni w naszej Wspólnocie Parafialnej. Dziękuję służbie liturgicznej: lektorom: Panu Michałowi, Adamowi, Andrzejowi; ministrantom: Mateuszowi, Maciejowi, Krzysztofowi, Stanisławowi. Dziękuję naszej scholi pod dyrekcją Pana Pawła, naszego organisty za piękną oprawę muzyczną. Dziękuję Panu Mieczysławowi, Maksymilianowi, Klaudii i jej Mamie za pracę, pomoc i zaangażowanie. Dziękuję ekipie multimedialnej za przygotowanie i realizacje transmisji internetowych: Panu Aleksandrowi, Januszowi, Jarosławowi.

Dziś jeszcze Msze św. będą sprawowane o godzinie: 10.30,  12.00,  18.00. Dziś nie ma Mszy o godz. 9.00 Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. będą sprawowane tak, jak w każdą niedzielę.

Z uwagi na to, że dni w Oktawie Wielkanocy są traktowane w liturgii jak jeden świąteczny dzień, w najbliższy piątek nie ma postu.

W najbliższą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Przygotowujemy się do niego przez nowennę do Bożego Miłosierdzia. Dziś wypada jej trzeci dzień. Modlitwę podejmiemy po Mszy św. o godzinie 12.

Za tydzień, w związku ze wspomnianym świętem wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 12, będzie natomiast Msza św. o godz. 15 poprzedzona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Za tydzień przypada również międzynarodowe święto patronalne Caritas.

W związku z trwającym w Kościele Rokiem św. Józefa, w naszej Parafii, w każdy wtorek po Mszy św. o godz. 18 oraz w każdy 19 dzień miesiąca będziemy modlić się litanią do św. Józefa powierzając Jego opiece nasze sprawy, problemy i troski.

Bardzo serdecznie dziękuję Pani Halinie i całemu jej zespołowi charytatywnemu „Caritas” za wielkanocną akcję charytatywną. Przygotowano 13 świątecznych paczek, które dotarły do 5 rodzin i 9 dzieci. Dziękuję wszystkim osobom, które włączyły się w to szlachetne dzieło przez złożoną ofiarę do skrzynki „Caritas” lub przyniesienie produktów spożywczych lub środków czystości. Nadal zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w prace naszego parafialnego „Caritas” jako wolontariusze.

W najbliższy piątek, 9. kwietnia o godzinie 19, spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii Świętej.

W poniedziałek, 22.03. w jednym z budynków przy ul. Przełęczy doszło do pożaru. Dom, w którym mieszka jedna osoba uległ dużemu zniszczeniu. Niestety, możliwości finansowe i organizacyjne pokrzywdzonej osoby są ograniczone. Mieszkanie wymaga znacznych nakładów oraz wsparcia i zaangażowania. Prac do wykonania jest bardzo dużo,  m.in. uprzątnięcie pogorzeliska, wykonanie nowych instalacji, tynków, wymiana okien i drzwi.

W związku z ogromem ludzkiego nieszczęścia zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. Można ją przekazać do skrzynki w kościele z napisem „Caritas”. Pracujemy też nad uruchomieniem po świętach specjalnego konta bankowego, aby można było także dokonywać wpłat przelewem. Zwracamy się też z prośbą o pomoc do firm remontowo – budowlanych, które mogłyby wykonać konieczne prace na dogodnych warunkach. Osoby chętne do pomocy proszone są o zgłaszanie się do księdza lub Przewodniczącego Rady Osiedla Aleksandrów –  Pana Karola Skwita. Za każdą formę pomocy składamy serdeczne podziękowania!

Bardzo dziękuję Krystianowi i jego wspólnocie modlitewnej za przygotowanie „Wieczoru Uwielbienia” w Niedzielę Palmową. Przez modlitwę i śpiew adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego w Najśw. Sakramencie otwierając się w ten sposób na dary Ducha Św. w Wielkim Tygodniu. Dziękuję także Pani Dorocie i Panu Aleksandrowi za przygotowanie i prowadzenie modlitw Liturgią Godzin w Wielki Piątek i Sobotę oraz wszystkim za przekazane ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

W wyniku nowych zarządzeń Władz państwowych, w trwającym stanie pandemii, do 9. kwietnia br. we Mszy świętej w naszym górnym kościele może uczestniczyć nie więcej niż 10 osób i 10 osób w kościele dolnym. Pozostałe osoby uprzejmie proszę o pozostanie na zewnątrz kościoła lub udział przez transmisję internetową.

To kolejne ograniczenie jest dla nas bardzo trudne ale z uwagi na wyjątkową sytuację, proszę je uszanować. Prośmy Pana Boga, aby pandemia jak najszybciej ustała i ufajmy, że On jest w stanie wyprowadzić dobro z każdej sytuacji.

Uprzejmie przypominam o używaniu płynu dezynfekcyjnego. Mamy też tzw. „maseczki dla roztargnionych”. A jeżeli znalazłyby się po tej Mszy św. chętne osoby, to byłaby możliwa też dezynfekcja ławek.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym czasie pandemii nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Także te Dary Serca pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie naszej Parafii, gdy znacznie zmniejszyła się ilość osób w kościele.

Z aktualnego tygodnika „Idziemy” możemy dowiedzieć się m.in. o szlachetnej postawie kobiet w czasie drogi krzyżowej Jezusa. Okazuje się, że podczas męki Jezusa wszystkie niewiasty odgrywają pozytywną rolę a co z tego wynika dla współczesnych kobiet?  Zapraszam do lektury!

W ubiegłym tygodniu odeszli od nas do Wieczności Boga: śp. + Mieczysław Leoniak, śp. + Janusz Bednarski, śp. + Hanna Elżbieta Burska. Pomódlmy się w Ich intencji: Wieczny odpoczynek, racz Im dać Panie…