+ za rodziców: Bronisławę i Piotra, C.R. Leszczyńskich

+ za rodziców: Bronisławę i Piotra, C.R. Leszczyńskich


10 września 2020

Zobacz cały kalendarz