XXXI Niedziela Zwykła – 01.11.2020

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.  Możemy też uzyskać potrzebne informacje dzwoniąc na numer telefoniczny parafii: 22 872 18 74.

Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. W związku z sytuacją pandemiczną wszystkie Msze Święte są sprawowane w kościołach a nie na cmentarzach. Nie ma również procesji żałobnych po cmentarzach.

Jutro, 2.11. – dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. połączone z nabożeństwem za zmarłych i czytaniem wypominek będą sprawowane o godz. 8.30 i o godz. 18.00.

W naszym kościele modlimy się za zmarłych przez cały rok w wypominkach, w niedziele o godz. 8.15. Później modlimy się do NMP śpiewem „Godzinek” ku Jej czci. Można zgłaszać jeszcze swoich zmarłych na wypominki roczne i jednorazowe. Najlepiej wykorzystać w tym celu kartki położone w przedsionku kościoła.

W wyniku zarządzeń Władz państwowych w trwającym stanie pandemii, uwzględniając zasadę 7m2 na jedną osobę, we Mszy św. w naszym, górnym kościele może uczestniczyć nie więcej niż 28 osób, natomiast w dolnym kościele 29 osób. Prośmy Pana Boga, aby to ograniczenie jak najszybciej ustało i ufajmy, że On jest w stanie wyprowadzić dobro z każdej sytuacji.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym czasie ograniczeń nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za przekazywane wpłaty na parafialne konto bankowe. Te dary serca pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie naszej Parafii, gdy drastycznie zmniejszyła się ilość osób w kościele.

W związku z panującą pandemią otaczamy troską naszych najstarszych Parafian. Dlatego podejmujemy inicjatywę polegającą na pomocy osobom starszym, zwłaszcza samotnym, w załatwianiu ich codziennych spraw. Prosimy o zgłaszanie takich osób do zakrystii lub telefonicznie, na stacjonarny nr parafialny. Zapraszamy młodzież oraz inne osoby do współpracy w tej sprawie. Chcemy, aby Parafia była duchową rodziną, więc czymś naturalnym jest, że czujemy się za siebie odpowiedzialni i w tym, trudnym czasie chcemy pomóc najbardziej potrzebującym. Mamy też do dyspozycji infolinię: 22 505 11 11 oraz stronę internetową: wspierajseniora.pl

W związku z panującą pandemią pragnąc przyjąć Komunię Św., gdy jest dwóch księży utwórzmy oddzielne dwa rzędy dla przyjmujących Komunię Św. do ust i na rękę. Osoby przyjmujące na rękę podchodzą do O. Andrzeja a przyjmujący do ust – do mnie. Gdy skończą się osoby przyjmujące na rękę u O. Andrzeja można też pochodzić i do niego i przyjąć Komunię Św. do ust. Natomiast, jeśli obecny jest tylko jeden ksiądz, też utwórzmy dwa rzędy. Wtedy ksiądz komunikuje najpierw rząd przyjmujących na rękę a następnie rząd przyjmujących do ust. Zawsze można też poprosić o Komunię św. po zakończonej Mszy św.

Uprzejmie przypominam o obowiązku noszenia maseczek. W przedsionku kościoła górnego i dolnego mamy do dyspozycji płyn dezynfekcyjny, z którego należy korzystać. Mamy też nowe, łatwiejsze urządzenie: wystarczy podłożyć otwarte dłonie. Są tam też położone tzw. „maseczki dla roztargnionych”. A jeżeli znalazłyby się po tej Mszy św. chętne osoby, to byłaby możliwa także dezynfekcja ławek.

Bardzo serdecznie dziękuję wczorajszej ekipie porządkowej, która posprzątała, odkurzyła, umyła nasz kościół na dzisiejszą niedzielę i przygotowała tę kompozycję jesienno – żałobną.

W związku z nasilającą się pandemią i sugestią Ks. biskupa Romualda Kamińskiego spotkania ministrantów zostają zawieszone do odwołania.

W aktualnym tygodniku „Idziemy” możemy przeczytać o co chodzi w praktyce odpustów. O. Jacek Salij OP szczegółowo wyjaśnia. Zapraszam do lektury!

Można już rezerwować terminy i zgłaszać intencje Mszy św. na przyszły rok. Serdecznie zapraszam do kancelarii lub do zakrystii zwłaszcza w dni powszednie.

W tym tygodniu przypadają pierwsze piątek i sobota miesiąca. W I piątek, 6.11.  wizyty kapłana u chorych rozpoczną się o godz. 9. Możemy zgłaszać nowych chorych.  Natomiast, po Mszy św. wieczornej rozpocznie się adoracja w ciszy NS do godz. 20. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Natomiast, w I sobotę, 7.11. zapraszamy do wspólnej  modlitwy różańcowej po Mszy św. o godz. 8.30.

Wszystkich, którzy mogą pomóc przy grabieniu liści zapraszamy w najbliższą sobotę na godz. 10. Weźmy ze sobą grabie, worki, maseczki i rękawice robocze i zróbmy to razem dla zdrowia  i estetyki naszego, wspólnego terenu.

Za tydzień organizowana jest zbiórka w ramach Dnia Solidarności z Kościołem prześladowanym. W ten sposób międzynarodowa organizacja katolicka „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” chce uwrażliwić na problem braku wolności religijnej w wielu krajach, jednego z podstawowych praw człowieka.

Od dziś, przez cały listopad – a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych – będzie można w tym roku uzyskać odpust zupełny dla naszych zmarłych. To niezwykły, nadprzyrodzony prezent dla zmarłych czekających na niebo.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wiernym w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne 8 dni – zwykle od 1. do 8.11. – może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Również odpust zupełny związany z dniem 2.11. dla tych, którzy pobożnie odwiedzą kościół lub kaplicę i odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie odwiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki: spowiedź, Komunia Św. i modlitwa w intencjach Ojca Św.

Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub NM P /np. różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia lub inne modlitwy za zmarłych bliskie ich sercu/; podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej, należnej za grzechy, już odpuszczone co do winy w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

W minionym tygodniu odeszli od nas do Wieczności: śp. + Jadwiga Smułkowska – Kowalik i śp. + Zbigniew Borkowski. Pomódlmy się teraz w Ich intencji: Wieczny odpoczynek, racz Im dać Panie…