XXXII Niedziela Zwykła – 08.11.2020

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.  Możemy też uzyskać potrzebne informacje dzwoniąc na numer telefoniczny parafii: 22 872 18 74.

W naszym kościele modlimy się za zmarłych przez cały rok w tzw. wypominkach rocznych, w niedziele o godz. 8.15. Można zgłaszać jeszcze swoich zmarłych do tej modlitwy wypominkowej. Najlepiej wykorzystać w tym celu kartki położone w przedsionku kościoła.

W wyniku nowych zarządzeń Władz państwowych w trwającym stanie pandemii, uwzględniając zasadę 15m2 na jedną osobę, we Mszy św. w górnym kościele może uczestniczyć 13 osób i w dolnym kościele 13 osób. Prośmy Pana Boga, aby to ograniczenie jak najszybciej ustało i ufajmy, że On jest w stanie wyprowadzić dobro także z tej sytuacji.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym czasie ograniczeń nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za przekazywane wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Te dary serca pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie naszej Parafii, gdy drastycznie zmniejszyła się ilość osób w kościele.

W związku z panującą pandemią otaczamy troską najstarszych Parafian. Dlatego podejmujemy inicjatywę polegającą na pomocy osobom starszym, zwłaszcza samotnym, w załatwianiu ich codziennych spraw. Prosimy o zgłaszanie takich osób, także telefonicznie, na stacjonarny nr parafialny. Zapraszamy młodzież oraz inne osoby do współpracy w tej sprawie. Chcemy, aby Parafia była duchową rodziną, więc jest czymś naturalnym, że w tym, trudnym czasie chcemy pomóc najbardziej potrzebującym. Mamy też do dyspozycji infolinię: 22 505 11 11 oraz stronę internetową: wspierajseniora.pl

W związku z panującą pandemią pragnąc przyjąć Komunię Św., gdy jest dwóch księży utwórzmy oddzielne dwa rzędy dla przyjmujących Komunię Św. do ust i na rękę. Osoby przyjmujące na rękę podchodzą do O. Andrzeja a przyjmujący do ust – do mnie. Gdy skończą się osoby przyjmujące na rękę u O. Andrzeja można też pochodzić i do niego, i przyjąć Komunię Św. do ust. Natomiast, jeśli obecny jest tylko jeden ksiądz, też utwórzmy dwa rzędy. Wtedy ksiądz komunikuje najpierw rząd przyjmujących na rękę a następnie rząd przyjmujących do ust. Zawsze można też poprosić o Komunię św. po zakończonej Mszy św.

Uprzejmie przypominam o obowiązku noszenia maseczek, o używaniu płynu  dezynfekcyjnego, zwłaszcza, że mamy nowe, łatwiejsze urządzenie: wystarczy podłożyć otwarte dłonie. Mamy też tzw. „maseczki dla roztargnionych”. A jeżeli znalazłyby się po tej Mszy św. chętne osoby, to byłaby możliwa też dezynfekcja ławek.

We środę, 11. listopada przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To Narodowe Święto Niepodległości. W intencji naszej Ojczyzny będziemy się modlić na Mszach św. o godzinie 9.  17.30  i o godzinie 18.

Bardzo serdecznie dziękuję wczorajszej ekipie porządkowej, która posprzątała, odkurzyła i umyła nasz kościół na dzisiejszą niedzielę.

W aktualnym tygodniku „Idziemy” możemy przeczytać, że na ulice wyszło pokolenie wychowane przez media społecznościowe, które uzależniają słabsze osobowości od „lajków”, osłabiają samoocenę a jednocześnie z każdego robią gwiazdę. Jakie będą tego skutki? Zapraszam do lektury!

Można już rezerwować terminy i zgłaszać intencje Mszy św. na przyszły rok. Serdecznie zapraszam do kancelarii lub do zakrystii, zwłaszcza w dni powszednie.

Wszystkim, którzy wczoraj pomogli przy grabieniu liści bardzo serdecznie dziękuję: za poświęcony czas, zaangażowanie, intensywną pracę i poczucie wspólnoty. Najmłodszy nasz Pomocnik miał 3 lata i ma na imię Ignacy.

Dziś organizowana jest zbiórka w ramach XII Dnia Solidarności z Kościołem prześladowanym. M. in. w ten sposób międzynarodowa organizacja katolicka „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” chce uwrażliwić wszystkich na problem braku wolności religijnej w wielu krajach, jako jednego z podstawowych praw człowieka.

Przez cały listopad – a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych –  można w tym roku uzyskać odpust zupełny dla naszych zmarłych. To niezwykły, nadprzyrodzony prezent dla zmarłych czekających na niebo.

Aby zapewnić bezpieczeństwo wiernym w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób odwiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne 8 dni – zwykle od 1. do 8.11. – może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

Również odpust zupełny związany z dniem 2.11. dla tych, którzy pobożnie odwiedzą kościół lub kaplicę i odmówią tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie odwiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki: spowiedź, Komunia Św. i modlitwa w intencjach Ojca Św.

Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub NMP /np. różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia lub inne modlitwy za zmarłych bliskie ich sercu/; podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej, należnej za grzechy, już odpuszczone co do winy w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

W minionym tygodniu odeszli od nas do Wieczności: śp. + Elżbieta – Halina Konca, + Wiesław Basak, + Antonina Kondej, + Marianna Twarowska, + Jadwiga Retka. Pomódlmy się teraz w Ich intencji: Wieczny odpoczynek, racz Im dać Panie…