III Niedziela Wielkanocy – 18.04.2021

Dziś przypada Narodowy Dzień czytania Pisma Św. rozpoczynający Tydzień Biblijny w Kościele Powszechnym. W związku z tym odpowiedzmy sobie na kilka pytań z rachunku sumienia właściciela Biblii: 1. Czy mam w domu własny egzemplarz Pisma Świętego? 2. Czy wiem bez wahania gdzie on jest? 3. Czy znajduje się na miejscu godnym Księgi Świętej? 4. Kiedy ostatni raz z niej korzystałem? 5. Czy używam Pisma Świętego w osobistej modlitwie? 6. Czy zachęcam młodszych do lektury Pisma Świętego?

W trwającym w Kościele Rokiem św. Józefa, jutro i pojutrze po Mszy św. o godz. 18 będziemy modlić się litanią do św. Józefa powierzając Jego wstawiennictwu nasze sprawy, problemy i troski.

W piątek, 23.04. przypada uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego Patrona Polski. Msze św. będą sprawowane o godzinie 9. 17.30 18.

W poniedziałek, 22.03. w jednym z budynków przy ul. Przełęczy doszło do pożaru. Dom, w którym mieszka jedna osoba uległ dużemu zniszczeniu. Niestety, możliwości finansowe i organizacyjne pokrzywdzonej osoby są ograniczone. Mieszkanie wymaga znacznych nakładów oraz wsparcia i zaangażowania. Prac do wykonania jest bardzo dużo,  m.in. uprzątnięcie pogorzeliska, wykonanie nowych instalacji, tynków, wymiana okien i drzwi.

W związku z ogromem ludzkiego nieszczęścia zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli z prośbą o pomoc. Można ją przekazać do skrzynki w kościele z napisem „Caritas”. Zwracamy się też z prośbą o pomoc do firm remontowo – budowlanych, które mogłyby wykonać konieczne prace na dogodnych warunkach. Osoby chętne do pomocy proszone są o zgłaszanie się do księdza lub Przewodniczącego Rady Osiedla Aleksandrów –  Pana Karola Skwita. Za każdą formę pomocy składamy serdeczne podziękowania!

Bardzo dziękuję wczorajszej ekipie sprzątającej za odkurzenie i umycie naszego kościoła oraz za złożoną ofiarę na zakup środków czystości. Dziękuję także Panom Adamowi, Andrzejowi oraz Krystianowi za wczorajsze prace porządkowe.

Rozpoczynamy prace elektryczne modernizujące instalację i oświetlenie naszego górnego kościoła. W związku z tym, do piątku włącznie, wszystkie Msze św. będą sprawowane w kościele dolnym.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym czasie pandemii nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Także te Dary Serca pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie naszej Parafii, gdy znacznie zmniejszyła się ilość osób w kościele.

Szensztackie Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wakacyjny obóz rekolekcyjny w Zakopanem w dn. 12-19 lipca br. dla chłopców od IV klasy szkoły podstawowej. Koszt: 1250 zł. W programie jest wiele atrakcji a ilość miejsc ograniczona. Zainteresowanych zapraszam do zakrystii po Mszy św.

A w aktualnym tygodniku „Idziemy” znajdziemy wiele artykułów nt. dlaczego warto czytać Biblię i jak się do tego zabrać? Zapraszam do lektury!

Sobotnia Msza św. wieczorna o godzinie 18 jest w naszym kościele sprawowana już jako Msza św. niedzielna.

Przypominamy też, że można uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele także za pośrednictwem internetu. Na stronie naszej parafii jest umieszczony link do tej transmisji.  Transmitowana jest niedzielna Msza św. o godzinie 10.30.

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.  Możemy też uzyskać potrzebne informacje dzwoniąc na numer telefoniczny parafii: 22 872 18 74.

Wszystkim osobom przyjmującym Komunię Św. na rękę uprzejmie przypominam o obowiązujących zasadach: podstawiamy lewą dłoń pod prawą tworząc jakby tron. Do wklęsłej dłoni, mając złączone palce, przyjmujemy Ciało Chrystusa, mówimy: „Amen” i spożywamy Komunię Św. przed ołtarzem i w łączności z ołtarzem, na którym rodzi się Eucharystia. Nie wędrujemy z Komunią św. na swoje miejsce.

W wyniku nowych zarządzeń Władz państwowych, w trwającym stanie pandemii, do 25. kwietnia br. we Mszy świętej w naszym górnym kościele może uczestniczyć nie więcej niż 10 osób i 10 osób w kościele dolnym. Pozostałe osoby uprzejmie proszę o pozostanie na zewnątrz kościoła lub udział przez transmisję internetową.

To kolejne ograniczenie jest dla nas bardzo trudne ale z uwagi na wyjątkową sytuację, proszę je uszanować. Prośmy Pana Boga, aby pandemia jak najszybciej ustała i ufajmy, że On jest w stanie wyprowadzić dobro z każdej sytuacji.

Uprzejmie przypominam o używaniu płynu dezynfekcyjnego. Mamy też tzw. „maseczki dla roztargnionych”.