IV Niedziela Wielkanocy – 25.04.2021

W dzisiejszą niedzielę – Niedzielę Dobrego Pasterza – przypada 58. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W Polsce IV Niedziela Wielkanocna tradycyjnie rozpoczyna Tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.

Dlatego w aktualnym tygodniku „Idziemy” znajdziemy m. in. artykuł nt. dlaczego coraz mniej ludzi podejmuje nie tylko powołanie kapłańskie ale także powołanie małżeńskie? Jak rozeznać swoje powołanie i odnaleźć swoją drogę? Zapraszam do lektury!

We czwartek, 29.04. przypada Dzień Pamięci Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej.

W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 8.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. W najbliższa sobotę rozpoczynają się też nabożeństwa majowe ku czci Matki Bożej. Będą sprawowane w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18,  natomiast w niedziele po Mszy św. o godz. 12.

W trwającym w Kościele Powszechnym Roku św. Józefa, we wtorek, po Mszy św. o godz. 18 będziemy modlić się Litanią do św. Józefa powierzając Jego wstawiennictwu nasze sprawy, problemy i troski.

W poniedziałek, 22.03. w jednym z budynków przy ul. Przełęczy doszło do pożaru. Dom, w którym mieszka jedna osoba uległ dużemu zniszczeniu. Niestety, możliwości finansowe i organizacyjne pokrzywdzonej osoby są ograniczone. W związku z tym  nieszczęściem bardzo dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za pomoc przekazaną do skrzynki w kościele z napisem „Zespół Parafialny Caritas”. Dzięki niej możemy przekazać Poszkodowanemu bezzwrotną zapomogę w wysokości 2 tys. zł. Możemy nadal pomagać w ten sposób lub wpłacając na parafialne konto bankowe wpisując w tytule przelewu: „na remont domu po pożarze.” Za każdą formę pomocy składamy serdeczne podziękowania!

Bardzo dziękuję wczorajszej ekipie sprzątającej za odkurzenie i umycie naszego kościoła.

Od wtorku do piątku trwały prace związane z pierwszym etapem modernizacji instalacji elektrycznej w naszym górnym kościele. Nastąpiła m.in. wymiana i rozbudowa rozdzielni oraz montaż zabezpieczeń różnicowo- prądowych. Jest to konieczne, aby nastąpiła modernizacja oświetlenia naszego górnego kościoła. Bardzo serdecznie dziękuję Panom Aleksandrowi, Pawłowi, Markowi za podjęcie się tych prac, analizę, projekt i zaangażowanie.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym czasie pandemii nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Także te Dary Serca pozwalają na funkcjonowanie naszej Parafii i podejmowanie różnych inwestycji, mimo, że znacznie zmniejszyła się ilość osób w kościele.

Szensztackie Duszpasterstwo Młodzieży organizuje wakacyjny obóz rekolekcyjny w Zakopanem w dn. 12-19 lipca br. dla chłopców od IV klasy szkoły podstawowej. Koszt: 1250 zł. W programie jest wiele atrakcji a ilość miejsc ograniczona. Zainteresowanych zapraszam do zakrystii po Mszy św.

W minionym tygodniu odszedł od nas do Wieczności Boga śp. + Zdzisław Hliniak. Pomódlmy się teraz w Jego intencji…

Sobotnia Msza św. wieczorna o godzinie 18 jest w naszym kościele sprawowana już jako Msza św. niedzielna.

Przypominamy też, że można uczestniczyć we Mszy św. w naszym kościele także za pośrednictwem internetu. Na stronie naszej parafii jest umieszczony link do tej transmisji.  Transmitowana jest niedzielna Msza św. o godzinie 10.30.

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.  Możemy też uzyskać potrzebne informacje dzwoniąc na numer telefoniczny parafii: 22 872 18 74.

Wszystkim osobom przyjmującym Komunię Św. na rękę uprzejmie przypominam o obowiązujących zasadach: podstawiamy lewą dłoń pod prawą tworząc jakby tron. Do wklęsłej dłoni, mając złączone palce, przyjmujemy Ciało Chrystusa, mówimy: „Amen” i spożywamy Komunię Św. przed ołtarzem i w łączności z ołtarzem, na którym rodzi się Eucharystia. Nie wędrujemy z Komunią św. na swoje miejsce.

W wyniku nowych zarządzeń Władz państwowych, w trwającym stanie pandemii, do 25. kwietnia br. we Mszy świętej w naszym górnym kościele może uczestniczyć nie więcej niż 10 osób i 10 osób w kościele dolnym. Pozostałe osoby uprzejmie proszę o pozostanie na zewnątrz kościoła lub udział przez transmisję internetową.

To kolejne ograniczenie jest dla nas bardzo trudne ale z uwagi na wyjątkową sytuację, proszę je uszanować. Prośmy Pana Boga, aby pandemia jak najszybciej ustała i ufajmy, że On jest w stanie wyprowadzić dobro z każdej sytuacji.

Uprzejmie przypominam o używaniu płynu dezynfekcyjnego. Mamy też tzw. „maseczki dla roztargnionych”.