XXX Niedziela zwykła – 24.10.2021

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający w Kościele Powszechnym Tydzień  Misyjny, czyli czas szczególnego modlitewnego i materialnego wsparcia Papieskich Dzieł Misyjnych. Tegorocznym hasłem są słowa: „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy!”

We wtorek, 26.10. po Mszy św. o godzinie 18.00 odmówimy Litanię do św. Józefa. Wypraszajmy za Jego pośrednictwem potrzebne nam łaski. Polecajmy w modlitwach Panu Bogu także naszą Ojczyznę. We czwartek, 28.10. obchodzić będziemy święto, św. apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Natomiast, od jutra za tydzień, świętować już będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. 01.11. będą sprawowane wg porządku niedzielnego.

Dziś spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania o godzinie 19 w kościele.

Dzieci przygotowujące się do uroczystości I Komunii Św. zobowiązane są do udziału we Mszy św. w niedziele, o godzinie 10.30.

Zapraszamy dzieci „pokomunijne” na spotkania Eucharystycznego Ruchu Młodych. Spotkania odbywają się w piątki od godz. 16 do 17. ERM zrodził sie w XIX w. we Francji. Do Polski sprowadziła go św. Urszula Ledóchowska. Celem ERM jest m.in. ukazanie Jezusa Eucharystycznego jako Przyjaciela i budowanie przyjaźni z Nim. Grupę prowadzą dwie Mamy – Pani Edyta i Pani Kasia, które serdecznie zapraszają na spotkania.

Nabożeństwa październikowe, czyli różańcowe są sprawowane w dni powszednie o godz. 17.15 a w niedziele, po Mszy św. o godzinie 12.

W naszym kościele modlimy się za Zmarłych w wypominkach rocznych, w każdą niedzielę o godz. 8.15. Możemy zgłaszać Zmarłych na wypominki roczne lub jednorazowe. Najlepiej wykorzystać w tym celu specjalne kartki położone w przedsionku kościoła, na które wpisujemy czytelnie naszych Zmarłych, których chcemy polecić Bożemu Miłosierdziu.

Zachęcamy do udziału w „Kampanii Różańcowej”. KR to modlitewno – pokutna akcja katolików powstała 12.09.2020 roku w odpowiedzi na szerzące się zło. Opiekują się nią franciszkanie z Niepokalanowa. W Fatimie Matka Boża powiedziała: „Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje”. Modlitwą i pokutą pragniemy przyspieszyć spełnienie tej obietnicy Maryi. Uczestnicy „Kampanii” podejmują regularną modlitwę różańcową w tej intencji. Więcej informacji znajdziemy na stronie: niepokalanow.pl

W sobotę, 30.10. w dolnym kościele, o godzinie 11 zbiórka ministrantów a także  kandydatów do służby liturgicznej ołtarza.    

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym czasie pandemii nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Także te dary serca pozwalają na bezpieczne funkcjonowanie naszej Parafii w nieprzewidywalnym czasie pandemii.

Bardzo dziękuję Panu Andrzejowi za podjęte prace modernizacyjne w przedsionku kościoła; Panu Zenkowi i Modestowi za prace porządkowe na naszym terenie a także Państwu Kindze i Karolowi za wytrwałą, ofiarną opiekę nad naszą grotą Matki Bożej a także za ich szlachetną troskę i pielęgnację kwiatów przy schodach naszego kościoła. Bardzo serdecznie dziękuje także naszemu, wczorajszemu zespołowi porządkowemu za umycie, odkurzenie, przygotowanie kościoła na tę niedzielę i za ofiarowane kwiaty.

A z aktualnego tygodnika „Idziemy” możemy się m.in. dowiedzieć jak rozmawiać z dziećmi na ważne tematy w domu? Nie trzeba znać od razu odpowiedzi na każde pytanie ale nie należy unikać trudnych pytań, nawet od małych dzieci. Zapraszam do lektury!

W minionym tygodniu odszedł od nas do Wieczności Boga śp. + Krzysztof Kacprzak.  Pomódlmy się teraz w Jego intencji: Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie…