III Niedziela zwykła – 23.01.2022

Zgodnie z postanowieniem papieża Franciszka dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. Jest poświęcona celebracji, refleksji oraz głoszeniu Słowa Bożego, aby w Ludzie Bożym wzrastała religijna i bliska znajomość Pisma Świętego.

We wtorek, 25.01. przypada Święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła. W tym dniu kończy się w Kościele Powszechnym tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Zachowajmy jednak mocno w sercu modlitwę naszego Zbawiciela zanoszoną do Ojca w przeddzień męki, „aby wszyscy byli jedno” i wytrwale módlmy się o jedność chrześcijan.

We czwartki mamy możliwość osobistej modlitwy w ciszy przed NS, po Mszy św. wieczornej do godziny 20. W tym też czasie jest możliwość spowiedzi.

Dziś, 23.01. przypada 9 rocz. śmierci /2013/ Ks. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, który erygował naszą Parafię. W tę sobotę, 29.01. minie 30 lat /1992/ od czasu, gdy Ks. Prymas wydał dekret o powstaniu naszej Parafii. Z powodu pandemii nie możemy teraz pozwolić sobie na świętowanie ale pamiętajmy w modlitwach o wszystkich, których ofiarności i pracy zawdzięczamy powstanie naszej świątyni a także o duszpasterzach: + Ks. Henryku Chudku, Ks. Mieczysławie Nowaku, + Ks. Janie Gastołku, Ks. Eugeniuszu Lewandowskim, Ks. Tadeuszu Reguckim, + Ks. Wiesławie Chrząszczu.

Z powodu trwającej i narastającej pandemii Ks. biskup zachęca duszpasterzy i ich Parafian do wspólnej Mszy św. w kościele, w wyznaczonym wieczorze, zamiast tzw. kolędy. Intencją takiej Mszy św. jest modlitwa za Parafian i Zmarłych z naszych rodzin, umocnienie w wierze, wsparcie chorych, pojednanie w małżeństwach, rodzinach i wśród sąsiadów, modlitwa o dar wiary dla dzieci i młodzieży.

Cały czas jest jednak możliwość indywidualnego zaproszenia kapłana w sytuacji, gdy w domu mamy osobę trwale unieruchomioną, która nie jest w stanie w ogóle pojawić się w kościele. Albo w rodzinie, w jakimś domu nigdy jeszcze nie było kolędy i np. chodzi o nowych Parafian i poświecenie domu. Albo ktoś pożegnał bliską osobę w ciągu ostatniego roku i chciałby pomodlić się za nią tam, gdzie mieszkała. Bardzo dziękuję za wszystkie dotychczasowe zaproszenia i spotkania.

W naszej Wspólnocie takie Msze św. o godz. 18 z „kolędowym błogosławieństwem”  będą przebiegać wg następującego porządku >>> intencje mszalne.

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęły się prace wykończeniowe klatki schodowej na chór, która od początku jest w stanie surowym. Są to też ważne schody dla osób uczestniczących w liturgii w dolnym kościele. Warto, aby były one bezpieczne, wygodne i ładne. Ofiary składane podczas „Mszy św. kolędowych” przeznaczone są na tę inwestycję oraz bieżące utrzymanie kościoła. Osoby uczestniczące w liturgii w dolnym kościele bardzo przepraszam za wszystkie niedogodności związane z tymi pracami. Musimy jakoś przetrzymać czas około trzech tygodni.

Bardzo serdecznie dziękuję wczorajszemu zespołowi porządkowemu za posprzątanie naszego kościoła na dzisiejszą niedzielę. Bardzo dziękuję za poświęcony czas, włożoną pracę i złożona ofiarę na prace remontowe.

A w aktualnym tygodniku „Idziemy” możemy przeczytać m.in. ciekawy artykuł nt. roli babci i dziadka w rodzinie. Czy mają obowiązek niańczyć wnuki? Na ile mogą wtrącać się w wychowanie wnuków? Czy mogą i jak mają reagować? Zapraszam do lektury!

Trwa w naszej Parafii wędrówka Ikony św. Rodziny – od rodziny do rodziny, od domu do domu. Każdy chętny może gościć u siebie Ikonę polecając Jezusowi, Maryi i Józefowi ważne sprawy swojej rodziny, rozważając przy niej własne problemy, podejmując dobre postanowienia a nawet odnawiając przyrzeczenia małżeńskie. Osoby pragnące przyjąć w ten sposób św. Rodzinę do siebie proszę o zgłaszanie się do zakrystii.