XXII Niedziela zwykła – 28.08.2022

We środę, 31.08. przypada 42. rocznica /1980/ powstania NSZZ „Solidarność”. W tym dniu obchodzimy Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności.

We czwartek, 01.09., w 83. rocznicę /1939/ wybuchu II Wojny światowej pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy w niej walczyli o naszą wolność. Módlmy się także o dar pokoju dla Ukrainy.

We czwartek, 01.09., jak co tydzień, po Mszy św. wieczornej będzie możliwość osobistej modlitwy przed NS w ciszy do godz. 20. W tym też czasie będzie możliwość spowiedzi. W sposób szczególny zaprośmy dzieci i młodzież do tego sakramentu na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. W inne dni powszednie osoby pragnące przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania proszę o poczekanie przy konfesjonale po Mszy św. wieczornej.

W najbliższy piątek, 02.09. przypada I piątek września. Wizyty kapłana u chorych rozpoczną się o godz. 9. Możemy zgłaszać nowe osoby potrzebujące posługi sakramentalnej. Po Mszy św. wieczornej i nabożeństwie będzie – podobnie jak w czwartek – możliwość adoracji NS do godziny 20. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi.

Natomiast w I sobotę września, 03.09. po Mszy św. o godzinie 8.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej.

Trwają zapisy dzieci, których rodzice planują w przyszłym roku uroczystość I Komunii św. w naszej Parafii. Zainteresowanych rodziców zapraszam po Mszy św. do zakrystii. Pierwsze spotkanie rodziców tych dzieci będzie 16.09., w piątek o godzinie 19.

Natomiast spotkanie rodziców naszych kandydatów do Sakramentu Bierzmowania będzie w piątek, 09.09. o godzinie 19. Pierwsze, powakacyjne spotkanie samych kandydatów do Bierzmowania będzie w niedzielę, 11.09. o godzinie 19.

Za tydzień, jak w każdą I niedzielę miesiąca, zapraszamy po Mszy św. o godz. 12 do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. W przyszłą niedzielę też, w całej naszej diecezji, wspieramy materialnie Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Pragniemy, aby jak najwięcej dzieci trafiło do bezpiecznego domu i znalazło się w szczęśliwej rodzinie.

Mamy nadzieję, że trudny czas pandemii odchodzi już w przeszłość. Dlatego chyba już czas, aby powołać do życia nową Parafialną Radę Duszpasterską/PRD/. Zgodnie ze Statutem PRD D W-P kadencja starej Rady wygasła z chwilą zmiany proboszcza. Rada ma  realizować ideę współodpowiedzialności osób duchownych i świeckich za parafię. PRD jest miejscem zaangażowania wiernych świeckich w misję Kościoła. Jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane zawsze na dobro Wspólnoty Parafialnej. PRD jest zespołem doradczym, który przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Głównym jej celem jest świadczenie pomocy proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego. Dlatego wszystkie osoby mające czas, siły, dobrą wolę, przekonanie i możliwości, aby bezinteresownie uczestniczyć w takim gremium, bardzo proszę o zgłaszanie się.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym czasie inflacji, podwyżek opłat i rosnących kosztów utrzymania nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary i wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Te dary wrażliwych serc pozwalają na codzienne funkcjonowanie naszej Wspólnoty.

Od 19.08. można w kinach obejrzeć zrealizowany z niezwykłym rozmachem film fabularny pt. „Notre-Dame płonie”. To wstrząsająca i prawdziwa historia walki o ocalenie jednego z najświętszych miejsc Europy oraz bezcennych relikwii chrześcijaństwa. To także opowieść o sile wiary, modlitwy oraz poświeceniu dla ratowania chrześcijańskich wartości. Zachęcamy do zainteresowania się tą produkcją i obejrzenia.

Siostry Szenszatckie zapraszają na 12.09., na godz. 19, na Mszę św. odpustową z racji patronalnego święta Sanktuarium M.B. Trzykroć Przedziwnej przy ul. B. Czecha 9/11, 05-402 Otwock. Rodziny Szensztackie zapraszają natomiast na doroczny festyn pt. „Rodzinne świętowanie”, który rozpocznie się w niedzielę, 11.09. o godz. 11 przy sanktuarium M.B. Trzykroć Przedziwnej w Otwocku – Świdrze. Szczegółowy program znajdziemy na wywieszonym plakacie w gablotach informacyjnych a także na stronie www.szensztat.otwock.com.pl

Dobiega końca wędrówka ikony św. Rodziny w naszej Parafii. Każdy może jeszcze gościć u siebie tę ikonę polecając Jezusowi, Maryi i Józefowi ważne sprawy swojej rodziny.  Osoby pragnące przyjąć w tym znaku św. Rodzinę do siebie proszę o zgłoszenie się.

W aktualnym numerze tygodnika „Idziemy” wśród wielu ciekawych tekstów warto przeczytać artykuł nt. św. Moniki. Jakże wielu rodziców martwi się i modli o nawrócenie i łaskę wiary dla swoich dzieci! Zapraszamy do lektury naszego tygodnika!

W minionym tygodniu odeszła od nas do Wieczności Boga śp. + Elżbieta Jadwiga Osiecka. Pomódlmy się teraz w Jej intencji: Wieczny odpoczynek, racz Jej dać Panie…