XXIII Niedziela zwykła – 04.09.2022

Dziś, jak w każdą I niedzielę miesiąca, zapraszamy po Mszy św. o godz. 12 do wspólnej modlitwy koronką do Bożego Miłosierdzia. Dziś też, w całej naszej diecezji, wspieramy materialnie Katolicki Ośrodek Adopcyjny. Pragniemy, aby jak najwięcej dzieci trafiło do bezpiecznego domu i znalazło się w szczęśliwej rodzinie.

We czwartek, 08.09., obchodzić będziemy święto Narodzenia NMP. Msze św. będą sprawowane o godzinie 8.30 i o 18. Po Mszy św. wieczornej będzie możliwość osobistej modlitwy przed NS w ciszy do godz. 20. W tym też czasie będzie możliwość spowiedzi. W inne dni powszednie osoby pragnące przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania proszę o poczekanie przy konfesjonale po Mszy św. wieczornej.

Trwają zapisy dzieci, których rodzice planują w przyszłym roku uroczystość I Komunii św. w naszej Parafii. Zainteresowanych rodziców zapraszam po Mszy św. do zakrystii. Pierwsze spotkanie rodziców tych dzieci będzie 16.09., w piątek o godzinie 19.

Natomiast spotkanie rodziców naszych kandydatów do Sakramentu Bierzmowania będzie w najbliższy piątek, 09.09. o godzinie 19. Pierwsze, powakacyjne spotkanie samych kandydatów do Bierzmowania będzie w niedzielę, 11.09. o godzinie 19. Oczywiście chodzi o kandydatów, którzy rozpoczęli przygotowania w zeszłym roku.

Mamy nadzieję, że trudny czas pandemii odchodzi już w przeszłość. Dlatego chyba już czas, aby powołać do życia nową Parafialną Radę Duszpasterską/PRD/. Zgodnie ze Statutem PRD D W-P kadencja dawnej Rady wygasła z chwilą zmiany proboszcza. Rada ma  realizować ideę współodpowiedzialności osób duchownych i świeckich za parafię. PRD jest miejscem zaangażowania wiernych świeckich w misję Kościoła. Jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje opinie i sugestie ukierunkowane zawsze na dobro Wspólnoty Parafialnej. PRD jest zespołem doradczym, który przyczynia się do ożywiania działalności duszpasterskiej. Głównym jej celem jest świadczenie pomocy Ks. Proboszczowi w organizacji życia duszpasterskiego. Dlatego wszystkie osoby mające czas, siły, dobrą wolę, przekonanie i możliwości, aby bezinteresownie uczestniczyć w takim gremium, proszę o zgłaszanie się.

Wszystkich pracujących lub studiujących niedziele, lub podróżujących informujemy i przypominamy, że sobotnia Msza św. wieczorna o godzinie 18 jest w naszym kościele sprawowana już jako Msza św. niedzielna.

Bardzo serdecznie dziękuję naszemu wczorajszemu zespołowi sprzątającemu za podjęcie dyżuru i posprzątanie naszego kościoła na dzisiejszą niedzielę. Dziękuję za poświęcony czas, zaangażowanie i ofiarowaną pracę.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym w tym czasie inflacji, podwyżek opłat i rosnących kosztów utrzymania nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary i wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Te dary wrażliwych serc pozwalają na codzienne funkcjonowanie naszej Wspólnoty.

Zapraszamy do udziału w XVII ogólnopolskim, narodowym Marszu dla Życia i Rodziny. To wyjątkowe i radosne wydarzenie ma podkreślić nasze silne przywiązanie do tradycyjnych wartości: rodziny opartej na stabilnym, nierozerwalnym małżeństwie; rodzicielstwie, które jest darem a nie ciężarem oraz wartości każdego życia ludzkiego już od poczęcia. Marsz rozpocznie się w niedzielę, 18.09. o godz. 11 na placu Zamkowym a zakończy się Mszą św. o godz. 13 w kościele p.w. św. Krzyża w Warszawie.

Instytut Duchowości „Carmelitanum” przy klasztorze OO. Karmelitów przy ul. Solec 61 w Warszawie zaprasza na zajęcia prowadzone z zakresu teologii duchowości. Bliższe informacje można uzyskać z wywieszonego plakatu w gablocie parafialnej.

Siostry Szensztackie zapraszają na 12.09., na godz. 19, na Mszę św. odpustową z racji patronalnego święta Sanktuarium M.B. Trzykroć Przedziwnej przy ul. B. Czecha 9/11, 05-402 Otwock. Rodziny Szensztackie zapraszają natomiast na doroczny festyn pt. „Rodzinne świętowanie”, który rozpocznie się w niedzielę, 11.09. o godz. 11 przy sanktuarium M.B. Trzykroć Przedziwnej w Otwocku – Świdrze. Szczegółowy program znajdziemy na wywieszonym plakacie w gablotach informacyjnych a także na stronie www.szensztat.otwock.com.pl

W aktualnym numerze tygodnika „Idziemy” wśród wielu ciekawych tekstów warto przeczytać artykuł o tym, jakie zmiany zastaną uczniowie, ich rodzice i nauczyciele w nowym roku szkolnym? Zapraszamy do lektury naszego tygodnika!

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie pół godziny przed pierwszą Mszą św. wieczorną. Jednakże zawsze szybciej możemy uzyskać potrzebne informacje dzwoniąc na numer telefoniczny parafii: 22 872 18 74 i umawiając dogodny termin spotkania.