I Niedziela Wielkiego Postu – 26.02.2023

Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa z udziałem dzieci jest sprawowana w piątki o godz. 17.15, dla dorosłych o godz. 19.00. Natomiast nabożeństwo „Gorzkich Żali” jest sprawowane w niedziele bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

We środę, 01.03. o godz. 19 odbędzie się w kościele spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii Św.

We czwartek, 02.03. po Mszy św. wieczornej będzie możliwość osobistej modlitwy przed NS w ciszy do godziny 20.00 W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi.

W piątek, 03.03. przypada I piątek miesiąca: wizyty kapłana u chorych rozpoczną się o godz. 9.

Natomiast, w I sobotę marca 04.03., w święto św. Kazimierza królewicza, po Mszy św. o godz. 8.30 zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. W tym też dniu przypada 41 rocznica /1982/ święceń biskupich i dzień imienin J.E. Ks. biskupa seniora Kazimierza Romaniuka.

Wzorem lat ubiegłych nasz Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” chce wesprzeć osoby potrzebujące  świątecznymi, wielkanocnymi paczkami. Wszystkie osoby pragnące włączyć się w to szlachetne dzieło prosimy o składanie ofiar do skrzynki „Caritas” w kościele. Natomiast, datki składane w czasie Wielkiego Postu do zielonej skrzynki na kracie, z napisem „Ofiara na Kościół” będą przeznaczone na kwiaty do wielkanocnego Grobu Bożego.

Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa jednak nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Spełniając prośbę J.E. Ks. abpa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego KEP – odczytaną w Środę Popielcową, dziś po każdej Mszy św. zorganizowana jest zbiórka środków finansowych, które za pośrednictwem „Caritas Polska” zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny. Ufajmy, że dzięki modlitwie będziemy cieszyć się pokojem w Ukrainie a dzięki naszemu wsparciu materialnemu nikt nie pozostanie bez pomocy.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary oraz wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Te dary serca pozwalają na codzienne funkcjonowanie naszej Parafii.

W aktualnym numerze tygodnika „Idziemy” wśród wielu ciekawych tekstów warto przeczytać np. artykuł pt. „Zwierzę też człowiek?” Psy, koty, chomiki od dawna stanowią tło wielu rodzin i domów. Dla jednych są miłymi przyjaciółmi, dla innych nawet jedynym towarzystwem. Coś jednak musiało się wydarzyć, że w ostatnich latach niektórzy stawiają je wyżej niż człowieka. Zapraszam do lektury naszego tygodnika!

Bardzo serdecznie dziękuję naszemu wczorajszemu zespołowi sprzątającemu za podjęcie swojego dyżuru i przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.

Na ławkach w dolnym i górnym kościele pojawiły się obrazki z modlitwą do św. Michała Archanioła. Wobec tylu zagrożeń, niebezpieczeństw i ataków Złego podejmijmy tę modlitwę. Nauczmy się jej na pamięć. Zachęcam, abyśmy ją odmawiali po zakończeniu każdej Mszy św. w dzień powszedni. Rozpoczyna ją dowolna osoba z obecnych w kościele a pozostałe się włączają. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Od 24.02. w kinach można zobaczyć film pt. „Opiekun”. To historia współczesnych bohaterów, w których życie w sposób cudowny wkracza św. Józef. Warto wybrać się do kina. Czas Wielkiego Postu sprzyja, aby z wolnego czasu korzystać w dobry i twórczy sposób a film „Opiekun” na pewno będzie ważnym przeżyciem duchowym.