II Niedziela Wielkiego Postu – 05.03.2023

Dziś na Mszy św. o godz. 10.30 dzieci w ramach przygotowań do uroczystości I Komunii Św. otrzymają medaliki i pamiątkowe krzyżyki na znak rozpoczętego Wielkiego Postu i zachęty do pracy nad sobą w tym ważnym czasie.

Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa z udziałem dzieci jest sprawowana w piątki o godz. 17.15, dla dorosłych o godz. 19.00. Natomiast nabożeństwo „Gorzkich Żali” jest sprawowane w niedziele bezpośrednio po Mszy św. o godz. 12. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W piątek, 10.03. rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Józefa. Będzie ona sprawowana codziennie po Mszy św. wieczornej. Polecajmy wspólnie opiece i wstawiennictwu św. Józefa wszystkie trudne sprawy, problemy i kłopoty naszych rodzin, domów i serc a także Wspólnoty Kościoła.

We czwartek, 09.03. po Mszy św. wieczornej będzie możliwość osobistej modlitwy przed NS w ciszy do godziny 20.00 W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi.

Po przerwie spowodowanej wizytami kolędowymi, feriami świątecznymi i zimowymi zapraszamy ministrantów i kandydatów na ministrantów na zbiórkę w tę sobotę, 11.03.o godz. 15. Zbiórkę zaczniemy dolnym kościele. W programie spotkania planujemy także wspólne oglądanie filmu oraz „małe co nieco” do przegryzienia podczas filmu. Serdecznie zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych ministrantów!

Wzorem lat ubiegłych nasz Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” chce wesprzeć osoby potrzebujące  świątecznymi, wielkanocnymi paczkami. Wszystkie osoby pragnące włączyć się w to szlachetne dzieło prosimy o składanie ofiar do skrzynki „Caritas” w kościele. Natomiast, datki składane w czasie Wielkiego Postu do zielonej skrzynki na kracie, z napisem „Ofiara na Kościół” będą przeznaczone na kwiaty do wielkanocnego Grobu Bożego.

Spełniając prośbę J.E. Ks. abpa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego KEP – odczytaną w Środę Popielcową, tydzień temu zorganizowana była zbiórka środków finansowych, które za pośrednictwem „Caritas Polska” zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Zebraliśmy 3.907 zł. i 40 groszy. Ufajmy, że dzięki modlitwie będziemy mogli cieszyć się pokojem w Ukrainie a dzięki naszemu wsparciu materialnemu nikt nie pozostanie bez pomocy.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary oraz wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Te dary serca pozwalają na codzienne funkcjonowanie naszej Parafii.

Bardzo serdecznie dziękuję naszemu wczorajszemu zespołowi sprzątającemu za podjęcie swojego dyżuru i przygotowanie kościoła na dzisiejszą niedzielę.

Na ławkach w dolnym i górnym kościele pojawiły się obrazki z modlitwą do św. Michała Archanioła. Wobec tylu zagrożeń, niebezpieczeństw i ataków Złego podejmijmy tę modlitwę. Nauczmy się jej na pamięć. Zachęcam, abyśmy ją odmawiali po zakończeniu każdej Mszy św. w dzień powszedni. Rozpoczyna ją dowolna osoba z obecnych w kościele a pozostałe się włączają. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Dyrektor naszego diecezjalnego radia „Warszawa” Ks. Mariusz Wedziuk zaprasza nas do udziału w emitowanych rekolekcjach wielkopostnych od 26.03. do 01.04. Tematem rekolekcji są uczynki miłosierdzia względem duszy. Te radiowe rekolekcje wielkopostne mają tytuł: „Zapomniane oblicze miłosierdzia”. Natomiast do 26.03. trwają rekolekcje ignacjańskie. Konferencje są w niedziele o godz. 19.20. Wprowadzenia do medytacji: od poniedziałku do piątku o godz. 19.40. Rekolekcje są emitowane na częstotliwości 106,2 FM i przez internet na stronie: www.radiowarszawa.com.pl

Natomiast nasze parafialne rekolekcje wielkopostne w kościele rozpoczną się we czwartek, 23.03. i potrwają do niedzieli, 26.03. włącznie. Już teraz zarezerwujmy sobie na nie czas. Szczegóły wkrótce!

Od 24.02. w kinach można zobaczyć film pt. „Opiekun”. To historia współczesnych bohaterów, w których życie w sposób cudowny wkracza św. Józef. Warto wybrać się do kina. Czas Wielkiego Postu sprzyja, aby z wolnego czasu korzystać w dobry i twórczy sposób a film „Opiekun” na pewno będzie ważnym przeżyciem duchowym.

Wszystkim życzymy dobrego, duchowego przeżycia czasu Wielkiego Postu!