Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc – 09.04.2023

Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. To najważniejszy dzień w roku liturgicznym. Niech Moc Zmartwychwstałego Chrystusa umocni naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem, nadziei nad rozpaczą, życia nad śmiercią. Niech Jezus rozproszy każdy lęk i mrok naszych umysłów i serc. Niech nas przeprowadzi przez ten niepewny, nieprzewidywalny czas, abyśmy pokonali każdą naszą słabość!

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego i głębokiego przeżycia tych dni w naszej Wspólnocie Parafialnej. Bardzo dziękuję O. Andrzejowi za pomoc duszpasterską. Dziękuję Pani Klaudii za komentarze liturgiczne, zaangażowanie, ofiarną pracę i troskę o przygotowanie i sprawny przebieg celebracji każdego dnia. Dziękuję naszej służbie liturgicznej, lektorom, ministrantom, dzisiejszej asyście procesyjnej. Na ręce Pani Marty Wiatr dziękuję naszemu międzyparafialnemu chórowi za piękną oprawę muzyczną TP. W skład tegorocznego zespołu weszły oprócz naszych Parafian, 4 osoby z Falenicy, 2 osoby z Józefowa, 2 osoby z Radości. Przygotowano i wykonano ponad 40 utworów. Wasze talenty i wiara są wielkim darem dla naszej Wspólnoty. Dziękuję też Pani Katarzynie za udostępnianie domu na próby chóru. Dziękuję budowniczym Grobu Pańskiego – Panom: Maksymilianowi, Andrzejowi, Karolowi, Adamowi, Krystianowi. A także dziękuję Panu Wiesławowi za pomoc przy ekspozycji wielkopiątkowego krzyża. Dziękuję także Pani Dorocie i Panu Aleksandrowi za przygotowanie i prowadzenie modlitw Liturgią Godzin w Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz wszystkim za przekazane ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Dziś jeszcze Msze św. będą sprawowane o godz. 10.30, 12.00 i 18.00. Dziś nie ma Mszy św. o godz. 9.00. Jutro Msze św. będą sprawowane tak, jak w każdą niedzielę.

Z uwagi na to, że dni w Oktawie Wielkanocy są traktowane w liturgii jak jeden świąteczny dzień, w najbliższy piątek nie ma postu. Można spożywać pokarmy i potrawy mięsne. W tym też dniu, 14.04. o godz. 19 spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii Św.

W najbliższą niedzielę przypada Święto Bożego Miłosierdzia, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Przygotowujemy się do niego przez nowennę do B.M. Dziś jest jej trzeci dzień. Modlitwę tę podejmiemy dziś i jutro, po Mszy św. o godz. 12. Za tydzień wyjątkowo nie będzie Mszy św. o godz. 12; będzie natomiast Msza św. o godz. 15 poprzedzona Koronką do B.M.

Za tydzień przypada również międzynarodowe święto patronalne Caritas. Bardzo serdecznie dziękuję całemu Parafialnemu Zespołowi Charytatywnemu „Caritas” za wielkanocną akcję charytatywną. Przygotowano 16 obfitych, świątecznych paczek o wartości ok. 170 zł. każda i dodatkowo 8 paczek dziecięcych. Dziękujemy za miłą współpracę  Spółdzielni Handlowej „Fala” oraz Panu Arturowi za systematyczne wspieranie Zespołu. Dziękuję także wszystkim osobom, które włączyły się w to szlachetne Dzieło przez złożone ofiary.

Zapraszamy w najbliższą sobotę, na godz. 11 wszystkie Seniorki i Seniorów naszej Parafii na świąteczne spotkanie wielkanocne, które rozpoczniemy w kościele a następnie przejdziemy do Domu Kultury.

Bardzo dziękuję wszystkim, którym nie jest obojętna sytuacja materialna naszej Wspólnoty. Serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary oraz wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802. Te dary serca pozwalają na codzienne funkcjonowanie naszej Parafii.