I Niedziela Wielkiego Postu – 18.02.2024

Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa z udziałem dzieci jest sprawowana w piątki o godz. 17.15; dla dorosłych o godz. 19.00. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest sprawowane w niedziele, po Mszy św. o godz. 12. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W najbliższy wtorek, 20.02. przypada 4. rocznica śmierci śp. + Ks. kan. Wiesława Chrząszcza, proboszcza naszej Parafii. Msza św. w Jego intencji będzie sprawowana w tym dniu o godz. 8.30.

We czwartek, 22.02. przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Udziela się odpustu zupełnego wiernym, którzy odwiedzą katedrę lub konkatedrę i tam pobożnie odmówią Modlitwę Pańską i Wyznanie wiary. W naszym kościele, po Mszy św. wieczornej i modlitwie różańcowej będzie możliwość modlitwy w ciszy przed NS do godz. 20. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Zapraszam w czwartki, po Mszy św. o godz. 18 do wspólnej, wieczornej modlitwy różańcowej o dar wiary dla nastoletnich naszych Parafian. Zapraszam wszystkich do modlitwy o pragnienie wiary i rozpoznanie Jezusa przez młodzież naszej Parafii.

Zbiórka ministrantów będzie w sobotę, 2. marca o godz. 15.30.

Za tydzień, 25.02. będzie spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Grupy dziewcząt przychodzą do kościoła na godz. 16.30. Natomiast spotkania grup chłopców rozpoczną się o godz. 19. Wszyscy uczestniczą we Mszy św. o godz. 18. Obecność obowiązkowa.

Za tydzień włączamy się w ogólnopolską zbiórkę środków finansowych na rzecz dzieła misyjnego „Ad Gentes”.

Zapraszam do systematycznej modlitwy w naszych domach za naszą Ojczyznę, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Chcielibyśmy, aby nieustannie, każdego dnia trwał modlitewny wysiłek umysłu i serca. Dlatego zapraszam wszystkie osoby pragnące włączyć się w tę oddolną inicjatywę do wybrania swojego, jednego dnia w tygodniu i zgłoszenie go, np. po Mszy św. do mnie. Będziemy modlić się o jedność naszych rodzin i narodu; wolność od kłamstwa, nienawiści i przemocy; ochronę życia nienarodzonych; o dary Ducha Św. dla naszych Rodaków; o pokój w sercach i na granicach. Warto ofiarować w tych intencjach nie tylko swoją modlitwę ale też różne wyrzeczenia, umartwienia, niemiłe obowiązki, etc.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary oraz wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802.

Wszystkie ofiary składane w czasie Wielkiego Postu do tej, zielonej skrzynki na kracie, z napisem „Ofiara na kościół” będą przeznaczone na kwiaty do naszego wielkanocnego Grobu Bożego.

W aktualnym numerze tygodnika „Idziemy” warto zwrócić uwagę chociażby na artykuł pt. „Po co modlitwa?” Czy Bóg potrzebuje naszej modlitwy? A co, kiedy my nie czujemy takiej potrzeby? I drugi temat: „Ateizm bezmyślny”. Co proponuje współczesny ateizm w miejsce wiary? Zachęcam do lektury naszego tygodnika!

W minionym tygodniu odeszła od nas do Wieczności Boga śp. + Halina – Marianna Gołębiewska. Pomódlmy się teraz w Jej Intencji: Wieczny odpoczynek, racz Jej dać Panie…