II Niedziela Wielkiego Postu – 25.02.2024

Dziś, 25.02. będzie spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Grupy dziewcząt przychodzą do kościoła na godz. 16.30. Natomiast spotkania grup chłopców rozpoczną się o godz. 19. Wszyscy uczestniczą we Mszy św. niedzielnej o godz. 18. Obecność obowiązkowa.

Od 2006 roku w II Niedzielę Wielkiego Postu Kościół w Polsce wraz z Dziełem Pomocy Misjom „Ad Gentes” zaprasza nas do modlitwy, postu, solidarności i wielkopostnej jałmużny w postaci materialnego wsparcia polskich misjonarek i misjonarzy, którzy mimo wielu trudności ofiarnie pracują w 99 krajach świata, dając świadectwo wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. W ten sposób powstaje Fundusz krajowy, z którego Dzieło Pomocy „Ad Gentes” przy komisji misyjnej KEP pomaga ponad 1700 misjonarzom w realizacji ich posługi ewangelizacyjnej, medycznej, charytatywnej i edukacyjno –  wychowawczej.

We czwartek, 29.02. po Mszy św. wieczornej i modlitwie różańcowej będzie możliwość modlitwy w ciszy przed NS do godz. 20. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Zapraszam w czwartki, po Mszy św. o godz. 18 do wspólnej, wieczornej modlitwy różańcowej o dar wiary dla nastoletnich naszych Parafian. Zapraszam wszystkich do modlitwy o pragnienie wiary i rozpoznanie Jezusa przez młodzież naszej Parafii.

W I piątek marca, 01.03. wizyty kapłana u chorych rozpoczną się o godz. 9. Cały czas można zgłaszać nowe osoby potrzebujące posługi sakramentalnej.

W I sobotę marca, 02.03. po Mszy św. o godz. 8.30 zapraszamy do modlitwy różańcowej razem z naszą Parafialną Wspólnotą Żywego Różańca. Nasz Biskup – Romuald Kamiński, mając na uwadze troskę o każdego człowieka a także o dobro Kościoła i naszej Ojczyzny prosi, aby na terenie całej naszej diecezji różańcowa intencja parafialna, zarówno dla Kół Żywego Różańca, jak i modlitwy indywidualnej była następująca: „Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby Maryja, Królowa Pokoju wprowadziła do naszych rodzin i środowisk pojednanie i wzajemne poszanowanie. Niech ma w swojej opiece Polki i Polaków, aby umieli w zgodzie budować przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny.”

Zbiórka ministrantów będzie również w sobotę, 2. marca o godz. 15.30.

Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa z udziałem dzieci jest sprawowana w piątki o godz. 17.15; dla dorosłych o godz. 19.00. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest sprawowane w niedziele, po Mszy św. o godz. 12. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Zapraszamy do systematycznej modlitwy w naszych domach za naszą Ojczyznę, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Chcielibyśmy, aby nieustannie, każdego dnia trwał modlitewny wysiłek umysłu i serca. Dlatego zapraszam wszystkie osoby pragnące włączyć się w tę oddolną inicjatywę do wybrania swojego, jednego dnia w tygodniu i zgłoszenie go, np. po Mszy św. do mnie. Będziemy modlić się o jedność naszych rodzin i narodu; wolność od kłamstwa, nienawiści i przemocy; ochronę życia nienarodzonych; o dary Ducha Św. dla naszych Rodaków; o pokój w sercach i na granicach. Warto ofiarować w tych intencjach nie tylko swoją modlitwę ale też różne wyrzeczenia, umartwienia, niemiłe obowiązki, etc.

Serdecznie zapraszamy dziewczynki w wieku od 7 do 11 lat na spotkania klubu „Owieczka”, który powstaje w naszej Parafii. A powstaje, aby pogłębiać przyjaźń dzieci z Panem Jezusem i budować ich przyjaźnie między sobą. Będzie dużo ciekawych rozmów na ważne tematy a także dobrej zabawy. Spotkania klubu „Owieczka” będą odbywać się co dwa tygodnie, w soboty, w godz. 11-13 i prowadzone będą przez grupę Mam z naszej Parafii. Pierwsze spotkanie będzie 09.03. o godz. 11. Wspomniane Mamy bardzo proszą, aby ze względów organizacyjnych zgłaszać chętne dziewczynki w zakrystii i tam też możemy dowiedzieć się szczegółów tej propozycji.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary oraz wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802.

Wszystkie ofiary składane w czasie Wielkiego Postu do tej, zielonej skrzynki na kracie, z napisem „Ofiara na kościół” będą przeznaczone na kwiaty do naszego wielkanocnego Grobu Bożego.

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku – Świdrze przy ul. B. Czecha 9/11 zaprasza małżonków na spotkanie do kawiarenki dialogowej 3. marca 2024 roku, w godz. 15.15 – 16.45. Podczas spotkania zapewnione będą osobne zajęcia dla dzieci.

W aktualnym numerze tygodnika „Idziemy” warto zwrócić uwagę m.in. na bardzo ważny artykuł pt. „Kiedy dziecko nie chce się żyć.” Jak odczytać sygnały ze strony dzieci i młodzieży, że myślą o podjęciu próby samobójczej? Zachęcam do lektury naszego tygodnika!

W minionym tygodniu odeszli od nas do Wieczności Boga śp. Małżonkowie: + Barbara – Marianna Krupka i Wiesław – Stanisław Krupka. Pomódlmy się teraz w Ich intencji: Wieczny odpoczynek, racz Im dać Panie…