III Niedziela Wielkiego Postu – 03.03.2024

Wczoraj w Parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Warszawie, J.E. Ks. bp Romuald Kamiński wprowadził w posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii Św. 65 mężczyzn, wśród nich dwóch naszych Parafian – Pana Michała Gierycza i Pana Aleksandra Hajzika. Nadzwyczajny szafarz Komunii św. to osoba świecka, którą biskup wyznaczył do pomocy kapłanowi w rozdzielaniu Eucharystii podczas Mszy św. oraz do zanoszenia Jej chorym. Posługa szafarzy w Kościele nie jest praktyką nową. Sięga ona pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to wyznaczeni świeccy roznosili Ciało Pańskie osobom, które nie mogły uczestniczyć we wspólnych zgromadzeniach. Z czasem posługa ta została zapomniana. Przywrócił ją w Kościele papież Paweł VI w 1973 r. Szafarz nzw. wykonuje swoją posługę wtedy, gdy kapłanów wobec przystępujących do Komunii św. jest zbyt mało. Bardzo dziękuję Panom Michałowi i Aleksandrowi, że przyjęli moją propozycję, podjęli przygotowania i mogą ułatwiać wszystkim dostęp do Komunii Św.

Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku – Świdrze przy ul. B. Czecha 9/11 zaprasza dziś małżonków na spotkanie do kawiarenki dialogowej w godz. 15.15 – 16.45. Podczas spotkania dorosłych zapewnione będą osobne zajęcia dla dzieci.

Jutro, 04.03. przypada 42. rocznica/1982/ świeceń biskupich i dzień imienin J.E. Ks. biskupa seniora naszej diecezji Kazimierza Romaniuka.

Następne spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania będzie 10.03. Grupy dziewcząt przychodzą do kościoła na godz. 16.30. Natomiast spotkania grup chłopców rozpoczną się o godz. 19. Wszyscy uczestniczą we Mszy św. niedzielnej o godz. 18. Obecność obowiązkowa.

We czwartek, 07.03. po Mszy św. wieczornej i modlitwie różańcowej będzie możliwość modlitwy w ciszy przed NS do godz. 20. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Zapraszam w czwartki, po Mszy św. o godz. 18 do wspólnej, wieczornej modlitwy różańcowej o dar wiary dla nastoletnich naszych Parafian. Zapraszam wszystkich do modlitwy o pragnienie wiary i rozpoznanie Jezusa przez młodzież naszej Parafii.

Na stoliku w przedsionku kościoła pojawił się kolejny numer dwumiesięcznika „Trwajcie w miłości!” To pismo łączy duchowość chrześcijańską z problemami życia codziennego. Charakteryzuje się różnorodnością tematów. Mowa jest o rozpoznawaniu powołania, budowaniu szczęśliwego małżeństwa, przeżywaniu cierpienia, sensie modlitwy i  sakramentów, relacji między wiarą i rozumem, etc. W każdym numerze znajdują się świadectwa osób, które pokazują jak w ich życiu działa Pan Bóg. Zachęcam do lektury tego czasopisma. Cena 8 zł.

Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa z udziałem dzieci jest sprawowana w piątki o godz. 17.15; dla dorosłych o godz. 19.00. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest sprawowane w niedziele, po Mszy św. o godz. 12. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Zapraszamy do systematycznej modlitwy w naszych domach za naszą Ojczyznę, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Chcielibyśmy, aby nieustannie, każdego dnia trwał modlitewny wysiłek umysłu i serca. Dlatego zapraszam wszystkie osoby pragnące włączyć się w tę oddolną inicjatywę do wybrania swojego, jednego dnia w tygodniu i zgłoszenie go, np. po Mszy św. do mnie. Będziemy modlić się o jedność naszych rodzin i narodu; wolność od kłamstwa, nienawiści i przemocy; ochronę życia nienarodzonych; o dary Ducha Św. dla naszych Rodaków; o pokój w sercach i na granicach. Warto ofiarować w tych intencjach nie tylko swoją modlitwę ale też różne wyrzeczenia, umartwienia, niemiłe obowiązki, etc.

Serdecznie zapraszamy dziewczynki w wieku od 7 do 11 lat na spotkania klubu „Owieczka”, który powstaje w naszej Parafii. A powstaje, aby pogłębiać przyjaźń dzieci z Panem Jezusem i budować ich przyjaźnie między sobą. Będzie dużo ciekawych rozmów na ważne tematy a także dobrej zabawy. Spotkania klubu „Owieczka” będą odbywać się co dwa tygodnie, w soboty, w godz. 11-13 i prowadzone będą przez grupę Mam z naszej Parafii. Pierwsze spotkanie będzie 09.03. o godz. 11. Wspomniane Mamy bardzo proszą, aby ze względów organizacyjnych zgłaszać chętne dziewczynki w zakrystii i tam też możemy dowiedzieć się więcej o tej propozycji.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary oraz wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802.

Po dwóch latach pandemii i związanych z nią ograniczeniach w dostępie do kościoła; po dwóch latach wyłącznego wspierania Ukrainy powracamy do programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. To program humanitarny, który polega, m.in. na udzielaniu pomocy gotówkowej potrzebującym poza granicami naszego kraju. Dzięki wsparciu darczyńców z parafii i innych organizacji kościelnych Caritas przekazuje co miesiąc potrzebującym rodzinom pomoc materialną. To pozwala im pozostać w miejscu swojego zamieszkania zamiast wyruszać w nieznane. Nasze wsparcie kierowane do krajów Bliskiego Wschodu />Syria/ możemy przekazywać do tej skrzynki po prawej stronie wchodząc do kościoła.

Wzorem lat ubiegłych nasz Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” chce wesprzeć osoby potrzebujące  świątecznymi, wielkanocnymi paczkami. Wszystkie osoby pragnące włączyć się w to szlachetne dzieło prosimy o składanie ofiar do skrzynki „Caritas” w kościele. Natomiast, datki składane w czasie Wielkiego Postu do zielonej skrzynki na kracie, z napisem „Ofiara na Kościół” będą przeznaczone na kwiaty do wielkanocnego Grobu Bożego.

Tydzień temu, 25.02. wspieraliśmy materialnie Dzieło Pomocy Misjom „Ad Gentes”. Zebraliśmy na ten cel 2.155 zł. Natomiast 11.02. włączyliśmy się w diecezjalną zbiórkę na rzecz chorych objętych opieką Caritas DWP. Na ten cel zebraliśmy 1.628 zł. i 50 gr. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom!

Bardzo dziękuję wczorajszemu Zespołowi porządkowemu za przygotowanie naszej świątyni na dzisiejszą niedzielę.

W aktualnym numerze tygodnika „Idziemy” warto zwrócić uwagę m.in. na ciekawy artykuł pt. „Kiedy się modlić?” Ile czasu mamy poświęcić na modlitwę? Dlaczego zwracamy się do Boga rano i wieczorem? Oraz: czym różni się jałmużna od zwykłej dobroczynności? Jaki jest sens tej praktyki? Zachęcam do lektury naszego tygodnika!

W minionym tygodniu odszedł od nas do Wieczności Boga śp. + Jan Wiśniewski. Pomódlmy się teraz w Jego intencji: Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie…