IV Niedziela Wielkiego Postu – 10.03.2024

Dziś IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana Niedzielą „Laetare”, czyli radości. Bóg udziela obficie Kościołowi swoich nadprzyrodzonych darów i zaprasza do radości. Mamy jednak świadomość,  że bez nawrócenia nie sposób otworzyć się na to doświadczenie.

Mając od 02.03. w naszej Parafii dwóch nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. otrzymaliśmy możliwość udzielania Komunii Św. naszym chorym w domach, w niedziele. Nie tylko raz w miesiącu, w I piątki miesiąca. Osoby zainteresowane taką propozycją dla chorych proszę o zgłoszenie się po Mszy św. do zakrystii. Szafarze to wyznaczone przez biskupa osoby m.in. do zanoszenia Ciała Pańskiego osobom, które nie mogą uczestniczyć we wspólnych zgromadzeniach.

Dziś będzie spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Grupy dziewcząt przychodzą do kościoła na godz. 16.30. Natomiast spotkania grup chłopców rozpoczną się o godz. 19. Wszyscy uczestniczą we Mszy św. niedzielnej o godz. 18. Obecność obowiązkowa.

We środę, 13.03. przypada 11. rocznica/2013/ wyboru papieża Franciszka. W tym też dniu, o godz. 19 w kościele będzie spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do uroczystości I Komunii Św.  

We czwartek, 14.03. po Mszy św. wieczornej i modlitwie różańcowej będzie możliwość modlitwy w ciszy przed NS do godz. 20. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Zapraszam w czwartki, po Mszy św. o godz. 18 do wspólnej, wieczornej modlitwy różańcowej o dar wiary dla nastoletnich naszych Parafian. Zapraszam wszystkich do modlitwy o pragnienie wiary i rozpoznanie Jezusa przez młodzież naszej Parafii.

Wychodząc na przeciw prośbie KEP, w sobotę, 16.03. rozpoczniemy Nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Modlitwa ta będzie po każdej Mszy św. i potrwa do niedzieli, 24.03. Osoby pragnące prosić Pana Boga w tych intencjach także modlitwą różańcową zapraszamy od soboty, na godz. 21 do naszej groty Matki Bożej.

            Zbiórka ministrantów będzie w sobotę, 16.03. o godz. 15.   

Za tydzień, 17.03. rozpoczniemy parafialne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy, 20.03. włącznie. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi Ks. Piotr Kieniewicz MIC, dr hab. teologii moralnej, bioetyk. W niedzielę nauki rekolekcyjne będą głoszone na każdej Mszy św. natomiast, od poniedziałku do środy/18-20.03./ Msze św. rekolekcyjne będą sprawowane o godz. 10.30 i 18.00. Możliwość spowiedzi będzie w czasie każdej Mszy św.

Również za tydzień, na tydzień przed Niedzielą Palmową już będzie można w naszym kościele nabyć wielkanocne palmy w kwocie 5-8 zł. Dochód ze sprzedaży palm przeznaczony będzie na bieżące potrzeby naszej Wspólnoty. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom!   

Na stoliku w przedsionku kościoła znajdziemy dwumiesięcznik „Trwajcie w miłości!” To pismo łączy duchowość chrześcijańską z problemami życia codziennego. Charakteryzuje się różnorodnością tematów. Mowa jest o rozpoznawaniu powołania, budowaniu szczęśliwego małżeństwa, przeżywaniu cierpienia, sensie modlitwy i  sakramentów, relacji między wiarą i rozumem, etc. W każdym numerze znajdują się świadectwa osób, które pokazują jak w ich życiu działa Pan Bóg. Zachęcam do lektury tego czasopisma. Cena 8 zł.

Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa z udziałem dzieci jest sprawowana w piątki o godz. 17.15; dla dorosłych o godz. 19.00. Proszę o zgłaszanie się osób pragnących bardziej włączyć się w to nabożeństwo, np. czytając jedno z rozważań stacji DK. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest sprawowane w niedziele, po Mszy św. o godz. 12. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Zapraszamy do systematycznej modlitwy w naszych domach za naszą Ojczyznę, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Chcielibyśmy, aby nieustannie, każdego dnia trwał modlitewny wysiłek umysłu i serca. Dlatego zapraszam wszystkie osoby pragnące włączyć się w tę oddolną inicjatywę do wybrania swojego, jednego dnia w tygodniu i zgłoszenie go, np. po Mszy św. do mnie. Będziemy modlić się o jedność naszych rodzin i narodu; wolność od kłamstwa, nienawiści i przemocy; ochronę życia nienarodzonych; o dary Ducha Św. dla naszych Rodaków; o pokój w sercach i na granicach. Warto ofiarować w tych intencjach nie tylko swoją modlitwę ale też różne wyrzeczenia, umartwienia, niemiłe obowiązki, etc.

Naszą Parafię możemy znaleźć na FB szukając Jej pod nowym tytułem: „Parafia p.w. Wieczerzy Pańskiej, Warszawa- Aleksandrów”.

Green Office Ecologic oraz Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” serdecznie dziękują nam za organizację i udział w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszej Parafii. Dzięki temu pozyskane środki finansowe pozwolą na wsparcie wiodących, misyjnych projektów humanitarno – edukacyjnych realizowanych w Polsce i na świecie.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary oraz wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802.

Po dwóch latach pandemii i związanych z nią ograniczeniach w dostępie do kościoła; po dwóch latach wyłącznego wspierania Ukrainy powracamy do programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. To program humanitarny, który polega, m.in. na udzielaniu pomocy gotówkowej potrzebującym poza granicami naszego kraju. Dzięki wsparciu darczyńców z parafii i innych organizacji kościelnych Caritas przekazuje co miesiąc potrzebującym rodzinom pomoc materialną. To pozwala im pozostać w miejscu swojego zamieszkania zamiast wyruszać w nieznane. Nasze wsparcie kierowane do krajów Bliskiego Wschodu />Syria/ możemy przekazywać do tej skrzynki po prawej stronie wchodząc do kościoła.

Wzorem lat ubiegłych nasz Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” chce wesprzeć osoby potrzebujące  świątecznymi, wielkanocnymi paczkami. Wszystkie osoby pragnące włączyć się w to szlachetne dzieło prosimy o składanie ofiar do skrzynki „Caritas” w kościele. Natomiast, datki składane w czasie Wielkiego Postu do zielonej skrzynki na kracie, z napisem „Ofiara na Kościół” będą przeznaczone na kwiaty do wielkanocnego Grobu Bożego.

W aktualnym numerze tygodnika „Idziemy” warto zwrócić uwagę m.in. na ciekawy artykuł pt. „Cechy dobrej modlitwy”. Jak rozpoznać, sprawdzić, czy dobrze się modlimy i jak radzić sobie ze zmiennością odczuć, doznań i rozproszeniami? Zachęcam do lektury naszego tygodnika!

W minionym tygodniu odeszła od nas do Wieczności Boga śp. + Grażyna Jagiełło. Pomódlmy się teraz w Jej intencji: Wieczny odpoczynek, racz Jej dać Panie…