V Niedziela Wielkiego Postu – 17.03.2024

             Dziś rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne, które potrwają do środy, 20.03. włącznie. Tegoroczne rekolekcje prowadzi Ks. Piotr Kieniewicz MIC, dr hab. teologii moralnej, bioetyk. Dziś nauki rekolekcyjne są głoszone na każdej Mszy św., natomiast od poniedziałku do środy/18-20.03./ Msze św. rekolekcyjne będą sprawowane o godz. 10.30 i 18.00. Możliwość spowiedzi będzie w czasie każdej Mszy św. Do środy nie będzie Mszy św. o godz. 8.30.

Już dziś, na tydzień przed Niedzielą Palmową można w naszym kościele nabyć wielkanocne palmy w kwocie 5 lub 8 zł. Dochód ze sprzedaży palm przeznaczony będzie na inicjatywy duszpasterstwa dzieci i młodzieży w naszej Parafii. I tak, np. w najbliższą sobotę, 23.03. o godz. 11 będzie drugie spotkanie klubu „Owieczka” dla dziewcząt w wieku 7-11 lat. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom!   

We wtorek, 19.03. mamy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. To dzień szczególnej modlitwy za mężczyzn, a zwłaszcza za narzeczonych, mężów i ojców. Po Mszy św. o godz. 18 zapraszamy na wieczór z adoracją NS animowaną śpiewem i czytaniami. Będzie również możliwość modlitwy wstawienniczej.   

            I odprawa liturgiczna ministrantów i lektorów, starszych i młodszych, będzie w Wielką Środę o godz. 19 w kościele.   

We czwartek, 21.03. po Mszy św. wieczornej i modlitwie różańcowej będzie możliwość modlitwy w ciszy przed NS do godz. 20. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Zapraszam w czwartki, po Mszy św. o godz. 18 do wspólnej, wieczornej modlitwy różańcowej o dar wiary dla nastoletnich naszych Parafian. Zapraszam wszystkich do modlitwy o pragnienie wiary i rozpoznanie Jezusa przez młodzież naszej Parafii.

Za tydzień, 24.03.będzie kolejne spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Grupy dziewcząt przychodzą do kościoła na godz. 16.30. Natomiast spotkania grup chłopców rozpoczną się o godz. 19. Wszyscy uczestniczą we Mszy św. niedzielnej o godz. 18. Obecność obowiązkowa. Następne spotkanie będzie 07.04. Na godz. 16.30 przychodzą wszystkie grupy.

Mając od 02.03. w naszej Parafii dwóch nadzwyczajnych szafarzy Komunii Św. otrzymaliśmy możliwość udzielania Komunii Św. naszym chorym w domach, w niedziele. Nie tylko raz w miesiącu, w I piątki miesiąca. Osoby zainteresowane taką propozycją dla chorych proszę o zgłaszanie się po Mszy św. do zakrystii. Szafarze to wyznaczeni przez Ks. biskupa mężczyźni m.in. do zanoszenia Ciała Pańskiego osobom, które nie mogą uczestniczyć we wspólnych zgromadzeniach w świątyni.

Wychodząc na przeciw prośbie KEP, w sobotę, 16.03. rozpoczęliśmy Nowennę w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Modlitwa ta jest po każdej Mszy św. i potrwa do niedzieli, 24.03. Osoby pragnące prosić Pana Boga w tych intencjach także modlitwą różańcową zapraszamy na godz. 21 do naszej groty Matki Bożej.           

Na stoliku w przedsionku kościoła znajdziemy dwumiesięcznik „Trwajcie w miłości!” To pismo łączy duchowość chrześcijańską z problemami życia codziennego. Charakteryzuje się różnorodnością tematów. Mowa jest o rozpoznawaniu powołania, budowaniu szczęśliwego małżeństwa, przeżywaniu cierpienia, sensie modlitwy i  sakramentów, relacji między wiarą i rozumem, etc. W każdym numerze znajdują się świadectwa osób, które pokazują jak w ich życiu działa Pan Bóg. Zachęcam do lektury tego czasopisma. Cena 8 zł.

Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach pasyjnych. Droga Krzyżowa z udziałem dzieci jest sprawowana w piątki o godz. 17.15; dla dorosłych o godz. 19.00. Natomiast nabożeństwo Gorzkich Żali jest sprawowane w niedziele, po Mszy św. o godz. 12. Za udział w nich można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Zapraszamy do systematycznej modlitwy w naszych domach za naszą Ojczyznę, za wstawiennictwem św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Chcielibyśmy, aby nieustannie, każdego dnia trwał modlitewny wysiłek umysłu i serca. Dlatego zapraszam wszystkie osoby pragnące włączyć się w tę oddolną inicjatywę do wybrania swojego, jednego dnia w tygodniu i zgłoszenie go, np. po Mszy św. do mnie. Będziemy modlić się o jedność naszych rodzin i narodu; wolność od kłamstwa, nienawiści i przemocy; ochronę życia nienarodzonych; o dary Ducha Św. dla naszych Rodaków; o pokój w sercach i na granicach. Warto ofiarować w tych intencjach nie tylko swoją modlitwę ale też różne wyrzeczenia, umartwienia, niemiłe obowiązki, etc.

Naszą Parafię możemy znaleźć na FB szukając Jej pod nowym tytułem: „Parafia p.w. Wieczerzy Pańskiej, Warszawa- Aleksandrów”.

Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie złożone dziś ofiary oraz wpłaty na parafialne konto bankowe: 60 1020 1127 0000 1002 0185 8802.

Po dwóch latach pandemii i związanych z nią ograniczeniach w dostępie do kościoła; po dwóch latach wyłącznego wspierania Ukrainy powracamy do programu Caritas Polska „Rodzina Rodzinie”. To program humanitarny, który polega, m.in. na udzielaniu pomocy gotówkowej potrzebującym poza granicami naszego kraju. Dzięki wsparciu darczyńców z parafii i innych organizacji kościelnych Caritas przekazuje co miesiąc potrzebującym rodzinom pomoc materialną. To pozwala im pozostać w miejscu swojego zamieszkania zamiast wyruszać w nieznane. Nasze wsparcie kierowane do krajów Bliskiego Wschodu />Syria/ możemy przekazywać do tej skrzynki po prawej stronie wchodząc do kościoła.

Wzorem lat ubiegłych nasz Parafialny Zespół Charytatywny „Caritas” chce wesprzeć osoby potrzebujące  świątecznymi, wielkanocnymi paczkami. Wszystkie osoby pragnące włączyć się w to szlachetne dzieło prosimy o składanie ofiar do skrzynki „Caritas” w kościele. Natomiast, datki składane w czasie Wielkiego Postu do zielonej skrzynki na kracie, z napisem „Ofiara na Kościół” będą przeznaczone na kwiaty do wielkanocnego Grobu Bożego.

W aktualnym numerze tygodnika „Idziemy” warto zwrócić uwagę m.in. na ciekawy artykuł pt. „Męski, znaczy odpowiedzialny”. O cechach i zadaniach prawdziwego mężczyzny mówi znany wykładowca akademicki i doradca rodzinny Jacek Pulikowski. Zachęcam do lektury naszego tygodnika!